DELA

Seglarläger hjälper diabetes-ungdomar

Att vara tonåring är sällan särskilt lätt. Att vara tonåring och dessutom också diabetiker kan säkert kännas ännu jobbigare. Man måste hålla koll på saker kompisarna kan strunta i. Man är annorlunda – och kommer alltid att vara det, eftersom diabetes är en kronisk sjukdom.
I tonåren är det särskilt viktigt att man känner tillhörighet, och därför ordnas det nu sedan några år tillbaka seglarläger för ungdomar med diabetes.
Sedan sommaren 2002 har ett femtontal ungdomar från både Stockholm och Åland fått möjlighet att segla med Albanus tillsammans med andra ungdomar med diabetes.
– Vi brukar blanda ungdomar som haft diabetes många år med sådana som just fått sin diagnos, säger klinikchef Christian ”Snuffe” Johansson vid ÅCS barn- och ungdomsavdelning.
Han har varit med sedan första lägret och har bara positiva erfarenheter av dem.
– Vi gör inte så märkliga saker – vi lagar mat, spelar kort och umgås. Vi kryssar runt i den åländska skärgården och ungdomarna lär sig navigera och sköta båten.
– Det viktigaste är att ungdomarna får träffa andra ungdomar i liknande situation som de själva befinner sig i, prata, umgås och byta erfarenheter med varandra. För ungdomar funkar det bättre att lära sig av andra i samma ålder än att försöka följa direktiv som kommer från vuxna. Här får de träffa andra som delar samma vardag och diskutera sånt som de vanliga kompisarna inte intresserar sig för eller behöver fundera på.


Puberteten besvärlig
Puberteten är också på andra sätt besvärlig för den som har diabetes.
– Det är svåra år. Som alla andra ungdomar kämpar man med att bygga upp en identitet och vill inte identifiera sig som kroniskt sjuk.
– Därtill är alla pubertetsrelaterade hormoner motståndarhormoner till insulin, vilket gör att man behöver extra mycket insulin under tonåren. Det är på alla sätt en känslig period för en diabetiker och balansen är ofta sämre. Därför är det särskilt viktigt att hålla uppe intresset och motivationen för att orka sköta sig också under tonåren, säger Snuffe Johansson.
– Det är viktigt att man lär sig ta hand om sig själv så effektivt som möjligt och får rutin på det så man kan koncentrera sig på andra saker i livet. Med dagens insulinpumpar och tekniska hjälpmedel kan man få en mycket fin blodsockerbalans. Men det gäller att orka sköta sig.


Bättre värden
Umgänget med andra diabetiker har visat sig mycket effektivt.
– Vi ser det ju både enkelt och konkret – motivationen ökar och därmed blir värdena bättre. För vår del är det jättebra om de åker, de får så mycket nya influenser och ökad lust att ta hand om sig själva, så vi vill ju att så många som möjligt ska åka.
Kostnadskrävande är det inte heller.
– Det är betydligt billigare än att skicka ungdomarna på anpassningsläger på annat håll. Landskapsregeringen brukar stå för kostnaderna för de åländska ungdomarna, och svenskarna sköter sin del via egna kanaler. Vi delar solidariskt på kostnaderna. För ungdomarna är det gratis.
Seglarlägret var så omtyckt och efterfrågat att man ifjol beslutade sig för att ordna också ett läger vintertid.
– Det var lyckat, så det gör vi om. Det blir en skid- och naturresa till skidparadiset Grönklitt i Orsa i Dalarna, där också norra Europas största björnpark finns.


Bara hänga på
Resan går av stapeln vecka 11 och för den som är intresserad av att hänga med, är det bara att säga till nästa gång man är på kontroll eller på annat sätt höra av sig till Snuffe Johansson.
– Jag träffar ju de flesta diabetiker med ett par månaders mellanrum och tar gärna emot intresseanmälningar då. Det skulle vara jätteroligt om det kom åländska ungdomar med på skidresan i år igen.
– Många känner sig lite obekväma att komma med först, eftersom de inte känner de andra. Men det brukar snabbt gå över och sen har alla skitkul. Det är bara att hänga på.

LINA ANTMAN