DELA

Segervissa liberaler redo för valet

Liberalerna får efter höstens lagtingsval nio mandat, blir det regeringsbärande partiet och ger Åland sitt första kvinnliga lantråd. I alla fall om partiets önskan slår in.
I dag presenterades valstrategin av Silvana Fagerholm-Sjöblom, Katrin Sjögren med sonen Axel Eriksson, Viveka Eriksson, Niklas Fabritius och Christan Nordas.
Valaffischerna är redan tryckta och vägen mot ett maktövertagande är sedan länge utstakad. Valet ska vinnas med hjälp av slagorden nytt ledarskap, mera i plånboken och uthållig energi.
Det råder ingen tvekan om att det liberala partiet är fullt av självförtroende inför höstens lagtings- och kommunalval. Ordföranden Viveka Eriksson ska bli nästa lantråd och antalet mandat i lagtinget ska utökas från dagens sju till nio.
Lagtingsledamoten Katrin Sjögren känner vinden i seglen.
– Vi får ständigt nya medlemmar och bra respons från allmänheten, men det blir inte någon promenadseger.
Om det går som ni vill. Vilka tar ni med till landskapsregeringen?
– Vi är väldigt öppna. Det finns inget parti som vi inte kan tänka oss att samarbeta med, säger Viveka Eriksson.
– Det behövs en stabilare landskapsregering än den som sitter i dag, inflikar partiets vice ordförande Christian Nordas.
Betyder det att de tre största partierna ska ingå?
– Vi behöver vara minst två stora stabila partier, svarar Viveka Eriksson.


Höjt studiebidrag
”Nytt ledarskap” står det på den ena av liberalernas tre valaffischer och på bilden står Viveka Eriksson vid skutans ratt. Medborgarperspektivet blir ledstjärnan i arbetet för liberalernas eventuella ledarskap. Politiska förslag ska tas fram i tillsammans med dem som berörs av reformerna, säger Viveka Eriksson och tar Struktur -07 som ett exempel där förslaget inte varit ordentligt förankrat.
– Ett ledarskap måste vara lyhört.
Liberalerna vill också reformera landskapsförvaltningen.
– Vi ser ett problem i att den högsta tjänstemannen är politiskt tillsatt samtidigt som han ska ansvara för rättssäkerheten.
Liberalernas andra budskap lyder ”Mera pengar i plånboken”. Liberalerna vill jobba för en stark ekonomisk tillväxt, vilket ska leda till en god välfärd. De säger sig vilja värna om de mest utsatt grupperna i samhället, bland annat genom att i högra grad anpassa barnomsorgsavgiften efter hushållens inkomster.
– Studiestödet bör höjas så att alla får möjlighet att studera till det de vill, oberoende av föräldrarnas ekonomiska situation, säger ungdomsgruppens ordförande Niklas Fabritius.


Ny typ av tillväxt
”Uthållig energi” är liberalernas tredje valbudskap. Det syftar framför allt till att lyfta fram miljö- och klimatfrågorna.
– Vårt livsmönster måste bli mer uthålligt på sikt, säger Viveka Eriksson.
Hur går det ihop med ökad tillväxt?
– Det ska gå hand i hand genom att vi satsar på miljöteknik.
Katrin Sjögren säger att man måste börja se på tillväxt på ett nytt sätt.
– Man kan ju börja konsumera fler tjänster istället för varor. Vi bör satsa på ”know-how”.
Ett parti för hållbar utveckling ställer upp i lagtingsvalet. Hur påverkar det er valstrategi?
– Egentligen inte alls. Vi har allt utstakat sedan en tid tillbaka, säger Viveka Eriksson.
Sitt valprogram släpper liberalerna i september.

anders.sims@nyan.ax