DELA

Segdragna jordförvärvsärenden avgjorda

Flera av de ärenden om jordförvärv som vållat landskapsregeringen huvudbry avgjordes i går. De flesta fick tillstånd.
Bostads Ab Norra Kyrkviken, Bostads Ab Mellersta Kyrkviken, Fastighets Ab Norra Kyrkviken och Bostads Ab Västra Kyrkviken ansökte om jordförvärvstillstånd för att äga olika områden i Eckerö Kyrkoby på sammanlagt cirka sex hektar. Ärendet bordlades i slutet december.
– Ärendena berör det som diskuterats redan tidigare, det vill säga att nya villkor ska börja förknippas när juridiska personer, det vill säga aktiebolag, ansöker om jordförvärvstillstånd. Sören (administrationschef Sören Silverström) och jag ska ha ett möte där vi ska utarbeta förslag till villkor, sade kansliminister Roger Eriksson då, som förklaring till bordläggningen.
Nu bifölls ansökan.
I mars i fjol gav landskapsregeringen jordförvärvstillstånd åt aktiebolaget Fastighets ab Kyrkviken för samma område. Sedan bildade ägaren Nils-Olof Mattsson fyra nya bolag som köpte marken av det gamla bolaget invid golfbanan.

Bordläggning
Strandbo ab:s ansöker om tillstånd att få äga ett cirka 7 hektar stort område i Brändö Korsö. I bolaget finns sex aktier som var och en berättigar till innehav av stuga och tomt som gränsar mot strand. Ordförande i bolaget är Olof Karl Göran Henriksson, ordinarie styrelsemedlem är Rainer Granberg och styrelsesuppleant är juristen Marcus Måtar.
Den ansökan blev bordlagd igen.

Bifall
Bostads Ab Konvaljen i Brändö fick bifall på sin ansökan om jordförvärvstillstånd för två tomter i Brändö Baggholma. Ärendet var bordlagt sedan oktober.
Området är 5.100 kvadratmeter stort och strandlinjen är 70 meter, där ska byggas två parhus med sammanlagt fyra lägenheter.

MÅRTEN SUNDBERG

marten.sundberg@nyan.ax