DELA

Sedvanligt firande på Ålands dag

På Ålands självstyrelsedag delas stipendier ut, det blir musikunderhållning och ”nya” ålänningar är särskilt inbjudna.
När självstyrelsedagen firas 9 juni firas blir det på sedvanligt sätt. Klockan 18.30 inleds uppvaktningen av Ålands lagting vid Julius Sundbloms staty vid Torget i Mariehamn. Vice talman Gun-Mari Lindholm håller tal och Mariehamns ungdomsorkester spelar. Därefter förflyttas programmet till lagtingets plenisal där det bjuds på ytterligare musikunderhållning av Emanuele Ferrari från Ålands musikinstitutet.
I plenisalen delas också stipendier ur självstyrelsens jubileumsfond ut. Fonden inrättades av lagtinget 1997 och har som syfte att stöda högre utbildning och forskning.
– Kanslikommissionen har i år beslutat att särskilt främja forskning med anknytning till Ålands status som självstyrt, demilitariserat och neutraliserat område. Åtta ansökningar inlämnades och kanslikommissionen beslöt utdela två stipendier om sammanlagt 30.000 euro ur fonden, rapporterar lagtingsdirektör Susanne Eriksson.
Stipendierna ser ut enligt följande:
n Dr. Sia Spiliopoulou Åkermark tilldelas ett stipendium om 15.000 euro för ett forskningsprojekt kring Ålandsexemplet som bedrivs inom ramen för Ålands fredsinstitut.
n Ekonomie doktor Agneta Karlsson tilldelas ett stipendium om 15.000 euro för en pilotstudie inför projektet: ”Utökad ekonomiskt-politiskt handlingsutrymme för Åland – en kartläggning av potentiella fördelar för såväl finländskt som åländskt näringsliv”.
Alla som under året fått åländsk hembygdsrätt har fått en särskild inbjudan till firandet av talman Roger Nordlund.

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax