DELA

Se upp! Istappar i vårsolen!

Istapparna hänger som vassa spjut över huvudet på intet ont anande fotgängare.
För fastighetsägarna lönar det sig absolut att rikta blicken uppåt och undanröja faran.
Mycket snö och vårsol brukar leda till att mäktiga istappar bildas vid häng- och stuprännorna, i synnerhet en sådan vinter som vi har just nu.
– Det är fastighetsägarna som har ansvar för att inga olyckor händer, säger stadens markchef Håkan Lindén.
Staden har ansvar för att gator och trottoarer är i skick. Men så fort det handlar om husfasader så är det fastighetsägarna som är skyldiga att se till att fotgängarna inte riskerar att få istapparna i huvudet.

Måste tas bort
Det första som många gör är att stänga av området närmast huset med bockar eller pinnar. Men det får man göra bara under en mycket begränsad tid, påpekar Håkan Lindén.
– Man får egentligen inte stänga av delar av trottoarerna. Då tvingas fotgängarna i stället ut på gatan och det är inte bra. Fastighetsägaren måste så fort som möjligt ta bort istapparna.
Samma gäller förstås också för snö ifall den riskerar att rasa ner över trottoarerna.
Det är inte så lätt alla gånger att nå upp och avlägsna istappar.
– Om huset inte är så högt så kan man försöka med kratta eller räfsa. Om man inte når upp så är man tvungen att beställa skylift.

Åtgärda felet
Om istappar ofta bildas på ett hus så är det också skäl att se över orsaken. De vanligaste orsakerna är att värme läcker ut och smälter snön på taket eller att vattnet inte rinner undan i rännorna som det ska, kanske för att höstlöven ligger kvar och täpper till.
På Ålands ömsesidiga försäkringsbolag är skaderapporter som rör istappar mycket ovanliga, berättar Marianne Kahnborg.
– Och om sådana skador skulle inträffa så har de flesta fastighetsägare ansvarsförsäkring inbakad i fastighetsförsäkringen.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax