DELA

Se upp för isiga pulkbackar

Dessvärre innebär åk i pulkbacken inte bara lek och skratt. Med isiga backar i dåligt skick blir det också ett stort antal sönderslagna pulkor och i värsta fall ett besök på akuten.
Kritiska röster menar att kommunerna borde ta ett större ansvar.
– Vi gör vad vi kan för att hålla backarna i skick. Men man har själv ett ansvar om man klarar av att åka eller inte, säger Lennart Axelsson, anläggningschef i Mariehamn stad.
I Gnistens pulkbacke i Mariehamn finns det nästan mer is än snö. Och fram till i går var det stora pucklar av is mitt i backen. De har Mariehamns stad nu röjt undan för att förbättra säkerheten för vinterfirarna.
– Tyvärr så blir backen isig och då måste man anpassa farten. Nu ska de värsta hoppen vara borttagna och vi ska försöka vara observanta och få bort nya som dyker upp. Oftast är det så att barnen själva bygger hoppen, säger Lennart Axelsson anläggningschef i Mariehamn stad.
I början av Gnistenbacken finns en skylt där det står att all åkning sker på egen risk. Oroliga föräldrar har i frågasatt säkerheten i de isiga pulkbackarna och om de verkligen ska vara öppna.
– Mariehamns stad kan inte stå och vaka i backen hela tiden utan man måste göra bedömningen själv om man klarar av att åka, fortsätter Axelsson.

Fortsatt öppet
Leif Johansson, som genom Ålands slalomklubb tidigare hade hand om underhållet i backen, menar att det är orimligt att begära att barnen ska hålla sig undan pulkbackarna. Han talar i stället för att använda sig av pistmaskin och ta den snö som plogas bort från vägarna till att förbättra backen.
– Det skulle göra backen betydligt säkrare. Som det är nu är föräldrarna oroliga för sina barns säkerhet. Senast i fredags var en ambulans hit och hämtade någon, säger Johansson.
Axelsson är dock tveksam till idén med pistmaskinen.
– Det är nog mest önsketänkande. Man kan inte köra pistmaskinerna dit hur som helst, säger han.
Och efter underhållet i backen i går tycker Axelsson att backen är i så pass bra skick att de fortsättningsvis håller öppet.
– Enligt min bedömning är den i så bra skick att det inte är aktuellt för någon stängning. Blir det mildare nu och att det sen fryser på så finns risken att backen blir riktigt isig och då får vi göra en ny bedömning, säger han.

MARIA NYKVIST

maria.nykvist@nyan.ax