DELA

Se Sundback och Jansson om ÅHS-krisen i tv ikväll

Barbro Sundback, ordförande, och Roger Jansson, viceordförande i ÅHS-styrelsen har diametralt olika åsikter i de frågor som lett till krisen inom ÅHS. Peter Rasks uppsägning är nu i fokus. Med två veckors uppsägningstid slutar han redan 11 juni om han inte återtar uppsägningen. Se Sundback och Jansson debattera i Rakt på i Åland24 ikväll.

Sundback tycker att styrelsen borde fokusera på att börja rekrytera en ny hälso- och sjukvårdsdirektör, Jansson tycker Rask har gjort ett bra jobb och vill övertala honom att fortsätta på posten. Enligt Jansson skadas regeringssamarbetet om man inte kan enas om att få Rask att återta uppsägningen.
De juristfakturor och ärekränkningsärende som är upprinnelse till bråket har hamnat i skymundan. Barbro Sundback tycker fortsättningsvis att styrelsen fattade rätt beslut på fredagens möte och att ärekränkningsärendet är en ren civilrättslig sak som ÅHS inte alls ska vara inblandad i och inte betala juristfakturorna för. Roger Jansson anser att fredagens styrelsebeslut är olagligt.

Idag disktueras krisen också på regeringsnivå.