DELA

Schemat för hösten har skissats upp

När hösten kommer införs ett periodiseringssystem på hela gymnasialstadiet. För blivande yrkesgymnasiet innebär det störst förändringar.
Planerare Jens Andersén förklarar hur man tänkt.
Förra veckan fick lärarna ta del av hur periodiseringen av undervisningen kan se ut på schemat när gymnasiereformen träder i kraft i höst. Jens Andersén, planerare anlitad av Ålands landskapsregerings utbildningsbyrå, har skissat upp exemplen för Ålands yrkesgymnasium.
Schemat utgår från tre beslut. Först det som fattades för några år sedan om kombinationsstudier för elever på yrkesskolan. Därefter beslutet om periodisering som togs i fjol, och till sist det senaste beslutet som förändrar det första något. Den där niondeklassisterna kan välja:
Lyceet (ger behörighet till många högskolor och universitet).
Yrkesgymnasiet och yrkesexamen (ger behörighet till bland annat yrkeshögskolor i Finland).
Yrkesgymnasiet och ett paket med kurser enligt lyceets läroplan, vilket ger dubbelexamen (yrkesexamen och studentexamen).
– Periodiseringen har pågått i flera år i vissa skolor och ett samarbete har funnits mellan skolorna i de allmänna ämnena enligt lyceets läroplan. Vi har under tiden satt örat mot marken och lyssnat på vad som fungerar och inte. Utifrån det har vi försökt hitta lösningar inom ramen för de beslut som landskapsregeringen fattat, säger Andersén.
Enligt gammal tradition har man haft mycket lektioner på de yrkesgymnasiala skolorna, precis som i arbetslivet ska man kunna stämpla ut och gå hem när dagen är slut. På Ålands lyceum har man däremot haft färre lektioner, men istället mer läxor. Det här ska man nu jämna ut.

Kort om tid
I den nya förordningen står det att en studievecka på yrkesgymnasiet ska vara 30 lektioner mot nuvarande 33. En nyhet är att istället för nuvarande block med totalt 40 stycken 45 minuterslektioner i veckan, har man 24 stycken 75 minuterspass.
– Det ger ett jämnare flöde i schemat. Lärarna har fått uttala sig om det före styrelsen tog beslutet och för de gemensamma allmänna ämnena passar den här formen bra.
För de som läst kombinationsämnen har det uppstått problem när de på fem minuter ska hinna byta skola.
– Det går inte ens om man är rask. Så varje potentiell skolflyttning ska nu rymmas inom 15 minuter. Dessutom har vi sett till att de som bor på landsbygden ska hinna med bussen, säger Jens Andersén.
Varje onsdag eftermiddag är vikt som så kallad ”informationstimme”.
– Det är i huvudsak en mötestid för lärarna, jag tror det är bra med ett forum som inte måste ske efter klockan 16 om dagarna, säger Andersén.

Varannan vecka
En period varar sex veckor plus åtta dagar. På lyceet har man provperiod de sista dagarna.
– Det öppnar för att de på yrkesgymnasiet som inte har provperiod kan minska trycket på sina veckor genom att sprida ut lektioner till de ”extra” åtta dagarna i perioden. Det gör att man nu kan få tid för stödundervisning, något som varit svårt att rymma in i dag.
Det nya systemet ger färre lektioner för yrkesgymnasiets elever. Jens Andersén har gjort ett schema som varierar mellan udda och jämna veckor.
– Man har till exempel samhällskunskap varannan vecka, den andra veckan är lektionsfri – men läraren ska ändå finnas tillgänglig och till exempel kunna ge stödundervisning. Eleven vet att läraren har tid med den då. Det är ett lite nytt sätt att tänka.
Ser man på de föreslagna schemaperioderna noterar man en hel del luckor som Andersén kallar studietimmar.
– De går inte att undvika håltimmar. Under allmänna perioder kommer de att dyka upp, men under yrkesperioden blir det bara om lärarna vill ha det så.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Tillström