DELA

Savoybygge står stilla i väntan på dom

Utbyggnaden av bio Savoy vid Ålandsvägen står stilla och kan så förbli i upp till två år. Detta efter att grannfastigheten och staden har olika åsikt om planen för tomten.
– Vi kan bygga på båda sätt, bara vi skulle få sätta i gång. Nu har vi hamnat i kläm mellan två viljor, säger ägaren Patrik Landell.
Det är Bostads ab Ålandsvägen 36, som äger tomten på norra sidan som Bio Savoys tomt, som besvärat sig mot den nya stadsplanen till Ålands förvaltningsdomstol. Den nya planen har tagits fram för att möjliggöra en renovering, utbyggnad och nybyggnad på kvarteret Storängen där gamla bio Savoy ligger idag.
Bostadsbolaget yrkar på flera punkter i sitt besvär. En av de första punkterna är att fullmäktiges viceordförande Britt Lundberg (C) skall anses som jävig. Detta eftersom hon även tagit beslut kring Savoy i rollen som kulturminister, och enligt besväret jobbat så aktivt för frågan att det kan anses gälla henne personligen.


Husen ihop
Den här uppfattningen delar dock inte Mariehamns stad, utan citerar bland annat ”i sin nyaste praxis har HFD ansett att jäv inte alltid uppstår ens när avgörandet av ett ärende till och med direkt har påverkat en fullmäktigeledamots ställning”.
I en anmärkning mot det nya planförslaget lyfter rågrannen på Ålandsvägen 36 även fram att den planerade nybyggnaden mot Ålandsvägen inte helt byggs samman med deras byggnad.
Bolaget befarar att den smala gången mellan huset dels kan leda till skadegörelse, dels skapar svårigheter med underhållet av deras södra fasad. I besväret yrkar man därför även på ersättning för intrång som kommer att ske på deras tomt.
Stan å sin sida har utgått från stadsarkitektets rekommendationer, där man förespråkar ett brukbart mellanrum mellan byggnaderna. Och i sitt utlåtande till förvaltningsdomstolen skriver man att ”enligt detaljplanens bestämmelser om byggnad i tomtgräns ges tomtägarna ömsesidig rätt att utföra underhållsarbete” och att ändringssökandens egendom inte påverkas så mycket att det skulle berättigas ersättning.


Uppemot två år
Stadsstyrelsen behandlade ärendet i oktober, men ett avgörande i förvaltningsdomstolen kan dröja allt mellan sex månader och två år.
I väntan på domslut och eventuellt byggnadslov för endast biobyggnaden står utbyggnaden stilla på tomten i korsningen Ålandsvägen-Nygatan. Vissa renoveringsarbeten har dock utförts gällande el och interiör.
– Men vi har i princip inte kunnat göra något på utsidan sedan augusti, allting skjuts framåt, säger fastighetsägaren Patrik Landell, som från början hade i planerna att nyöppna bion i utbyggt format till hösten 2010.


Ritat båda sorter
– För oss känns det lite jobbigt nu eftersom vi inte ens hade tänkt bygga det andra huset på tomten i detta skede. Men allting, till exempel sprängarbeten och VVS för bion, blir väntande på planen för den delen av tomten. För oss är det ingen skillnad om husen skulle sitta ihop eller det skulle vara ett mellanrum, vi har ritat båda varianter, säger han till Nya Åland.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax