DELA

Satsning på befruktning och turism i oppositionens finansmotioner

LAGTINGET. Oppositionen lämnade i går in 68 finansmotioner som komplement till landskapsregeringens budgetförslag för 2009.
Samtliga partier vill se Ålands flagga bredvid Finlands i Bryssel.
Socialdemokraterna står för den största andelen förslag –24 stycken. Partiet vill att lesbiska ska få rätt att remitteras till sjukhus som erbjuder assisterad befruktning.
Obunden samlings 15 motioner innehåller, till skillnad från socialdemokraternas, många kostnadsnedskärningar och -tillägg. Bland annat vill partiet planera landskapets mark på Svinö i Mariehamn till en riktig gräddhylla för exklusivt boende.
Frisinnad samverkan står för 14 egna motioner. Satsning på golf och turism märks bland förslagen.
Ålands framtid har lämnat in åtta motioner. Bland dem ett förslag om engelskspråkig undervisning vid Högskolan i syfte att locka studenter från ett vidare sökområde.
Samtliga oppositionspartier står bakom tre av motionerna, det handlar om behovet av en behovs-och resursplan, om självstyrelsens utveckling och om en höjning av hemvårdsstödets grunddel från 390 euro per månad till 500 euro.
Ålands framtids Harry Jansson, frisinnade Johan Ehn samt socialdemkraterna föreslår ett tillägg 200.000 euro i stöd till den kommunala avfallshanteringen, för att på det sättet få ner hushållens avgifter.
Ålands framtid och obunden samling föreslår i en gemensam finansmotion att Motorfordsbyrån ska bolagiseras.
Istället för att utreda en konstitution för Åland har socialdemokraterna och obunden samling enats om att det är en åländsk maktutredning som bör göras. Vem styr egentligen Åland?, frågar de sig.

Läs alla finansmotioner på lagtingets hemsida via denna länk. Tryck på sök-knappen så listas alla motioner.

ANNIKA KULLMAN
annika.kullman@nyan.ax