DELA

Satsar åtminstone 20.000 euro på kampanj

Debatt, annonsering, korv, kaffe och ballonger kostar. Partierna i Alliansen för Åland satsar totalt 10.000 euro respektive 3.000 euro i kampanjen. Åländsk samling satsar 6.500 euro på den gemensamma kampanjen, därutöver betalar de enskilda partierna för sin kandidat.
Valkampanjen för de åländska riksdagskandidaterna har kommit i gång. Två debatter har hållits, en på Ålandsmässan och en på stadsbiblioteket i Mariehamn.
En till är utlovad. Radion, tv:n och lokaltidningarna uppmärksammar och tentar kandidaterna. En debatt hölls också i Stockholm på den finska ambassaden.
Dessutom kommer kandidaterna att synas utanför affärer på landsbygd och i skärgård, grilla korv i centrum och dela ut ballonger till förbipasserade.

6.500 euro
Allt detta kostar. Gun-Mari Lindholm (Ob), är spindeln i nätet för Åländsk samling. Hon berättar att partierna på listan satsar sammanlagt 6.500 euro på den gemensamma kampanjen.
För pengarna får man en valdebatt, annonsering och en gemensam folder som ska skickas hem till alla hushåll. Men inga gemensamma så kallade torgmöten är planerade, dem sköter partierna och kandidaterna själva.
I Alliansen för Åland satsar partierna totalt 3.000 (M) och 10.000 (Lib) euro på kampanjen. Dessa medel ska räcka förutom till den gemensamma kampanjen också till partiernas enskilda kampanjer. Här är det också annonser, debatter, korv och kaffe som kostar.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds