DELA

Satsade på Matbanken trots att pengarna sinade

Socialmissionens styrelse har allt sedan 2009 vetat att Paf-pengar inte kommer att beviljas för att avlöna en handledare.
Ändå gick man in i Matbanken trots att de egna pengarna sinade.
Det framgår ur offentliga handlingar hos landskapsregeringen.
Under de senaste veckorna har debatten om Matbanken, det samarbete som Mariehamns församling, Pingstkyrkan, Missionskyrkan, Rädda Barnen och Socialmissionen startade i fjol, gått het på politisk nivå. Landskapsregeringen har av främst socialdemokraterna i lagtinget anklagats för att ha en ”iskall attityd” när man sagt nej till Socialmissionens anhållan om 5.000 euro i extraanslag för sin medverkan i projektet.
Anette Karlsson, som är handledare och tills nyligen också ordförande för Socialmissionen, berättade förra veckan i Nya Åland att hon blivit permitterad på grund av att pengarna uteblivit.
Vad som ligger bakom landskapsregeringens beslut har ingen synat trots att de offentliga handlingarna funnits hela tiden på social- och miljöavdelningen.. Nya Åland har därför begärt och fått kopior.


Besked redan 2009
Redan i augusti 2009, inför ansökningsrundan om Paf-pengar för 2010, informerade landskapsregeringen per brev föreningarna om att Paf-medel inte skulle beviljas för bestående driftskostnader, alltså löner för ny personal.
februari 2011 anhöll Socialmissionen om ett tilläggsanslag på 5.000 euro. Motiveringen var att de tidigare deponerade medlen var förbrukade på grund av stora löne- och andra kostnader för Fyndhörnan som gick med förlust och för handledaren under 2010. I februari 2011 var de likvida medlen endast 2.000 euro, heter det i anhållan som har undertecknats av ordförande Anette Karlsson och den övriga dåvarande styrelsen..
Matbanken nämns i anhållan som en ny arbetsuppgift bland andra.


Inga lönepengar
Landskapsregeringens beslut från den 12 april i år blev – igen – att avslå anhållan om lön för handledaren. Motiveringen är fortsättningsvis budgetdirektiven som lagtinget gett inför 2011.
I handlingarna finns ett protokoll från Socialmissionens styrelsemöte den 9 februari i år där det framgår att av de 5.000 euro som begärts i tilläggsanslag skulle 2.000 euro gå till handledarlön och 3.000 euro till övrig verksamhet. Samtidigt fattades beslutet att ordföranden skulle minska arbetstiden till fem timmar per vecka.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre