DELA

Satellitspårad havsörn sov i Sund

Världsnaturfondens havsörnsarbetsgrupp har startat ett helt nytt projekt, där havsörnsungar födda i Finland studeras med hjälp av satellit och solcellsdrivna sändare.
På internet kan man följa Replotfödda örnen Junnu, som tillbringat några dagar i cirklar över Saltvik och Sund.
Det var under vårvintern som Världsnaturfonden Finlands havsörnsarbetsgrupp bestämde sig för att starta projektet med satellitpejlande havsörnsungar. Planer på ett sådant projekt hade funnits länge, men det var när förslaget att bygga en större vindmöllepark i Kvarken presenterades som gruppen satte i gång på allvar.
Målet med pejlingsprojeket är att få fram detaljerad kunskap om hur havsörnarna rör sig i Finlands kust- och skärgårdsområden. Projektet genomförs i samarbete med Naturhistoriska centralmuseet i Finland och via en hemsida kan den som vill följa de märkta örnarnas framfart både i text och via kartbilder.

Hindra exploatering
”Eftersom det föreligger omfattande planer på att etablera vindmölleparker längs våra kust- och skärgårdsområden, är det av avgörande betydelse att få fram möjligast exakt information om områden, som med tanke på havsörnsskyddet bör lämnas oexploaterade”, skriver ledningsgruppen för satellitprojektet.
Totalt finns det fyra märkta havsörnsungar, men i dagsläget är det bara två som lämnat ”hemområdet” och därför kan följas via sina sändare.

Batteri för vintern
Varje sändare, med tillhörande sele, väger ungefär 100 gram. Grundtanken är att sändarna ska drivas med hjälp av en solpanel, men sändarna är även försedda med ett 16 grams reservbatteri så att det säkert ska fungera även vintertid.
Örnsändarna skickar regelbundet uppgifter via satellit till en centraldator i Frankrike, varifrån forskarna sedan hämtar sin information.

Forskare gav namn
Havsörnarna som valdes ut fick sin utrustning i juni i år. Ungarna var då sju veckor gamla. Det var havsörnsforskarna Juhani Koivusaari och Timo Lumme som fäste satellitsändarna på två ungar som var födda på Replotlandet och på två födda i Björköby. Båda platser ligger i det av Unesco världsarvsmärkta Kvarkens skärgård.
Juhani ”Junnu” Koivusaari har varit hängiven skyddare av havsörnen i snart 40 år. Bland annat därför fick han ge namn åt den första hannen bland örnungarna.
Den 24 september gav sig örnen Junnu iväg hemifrån, i kringelikrokar längs den finländska kusten har han flugit, innan han den 1 oktober flög in över Åland.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax