DELA

Sanktioner för licensslarv övervägs

Olika sanktionsmöjligheter för underlåtelse att betala radio- och tv-avgift ska övervägas. Det skriver landskapsregeringen till Ålands radio och tv.
Bara 60-65 procent av ålänningarna betalar radio och tv-avgift och landskapet går årligen miste om enorma summor i licensavgifter. Som Nyan tidigare berättat har styrelsen för Ålands radio och tv Ab vädjat till landskapsregeringen om krafttag för att täppa igen det stora svinnet.
Landskapsregeringen skriver i sitt svar att man är medveten om problemet med bortfall av avgifter för innehav av televisionsmottagare:
”Bortfallet beror främst på att benägenheten att betala avgift har minskat. En orsak står sannolikt att finna i att televisionssändningar idag kan mottas på en mängd andra sätt än enbart via en traditionell televisionsmottagare och att man därför inte anser sig vara skyldig att anmäla innehav. Vidare anser många tittare att de inte är skyldiga att erlägga avgift om de inte direkt tar del av Ålands Radio och TV:s produktion utan enbart utnyttjar annat mediautbud.”

Aktuellt senare
I brevet från Ålands Radio och Tv, som skickades till landskapsregeringen i slutet av förra året, föreslås att kontrollen av hushållen ska öka samt att någon form av straffavgift införs som en följd av att man inte anmält sitt TV-innehav.
Landskapsregeringen berättar att problematiken tas upp i det mediapolitiska meddelande som ska skickas till lagtinget. Också den arbetsgrupp som gör en översyn av finansieringen av public serviceverksamheten ska titta närmare på frågan.
”I det sammanhanget kommer olika sanktionsmöjligheter för underlåtelse att betala avgift att övervägas.”

Annika Kullman