DELA

Sänkta böter för jaktbrott

Strafflindring i form av minskad bötessumma, men annars går Åbo hovrätt på tingsrättens linje.
Jaktbrottet som en åländsk polisman och hans far fälldes för i mars står fast.
Polismannen och hans far sköt i maj 2007 fridlysta fåglar – två ejdrar och två svärtor – från en båt i Lemlands skärgård. Efter vittnesberättelser dömdes männen för jaktbrott i Ålands tingsrätt.
Straffet blev 30 dagsböter vardera. För sonen blev summan 930 euro och för fadern 210 euro.
Förra onsdagen togs männens överklagan upp i Åbo hovrätt, som nästan helt gick på tingsrättens linje.

Strafflindring
Faderns straff förblir oförändrat. Däremot tog hovrätten sonens förändrade inkomst i beaktande. Eftersom polismannen är tjänstledig från sin ordinarie tjänst, och i stället vikarierar, har han lägre inkomst än när tingsrättens dom föll. Bötessumman sänks till 730 euro.
I överklagan ville männen se att åtalet om jaktbrott förkastades. Fadern menade att han i misstag skjutit ejdrar och svärtor i stället för den alfågel han hade tillstånd att skjuta.
Fadern erkände sig i stället skyldig till jaktförseelse, den mildare brottsrubriceringen. Tingsrätten ansåg att gärningen var grov då man bedömde att den förbjudna fågeljakten varit planerad.
Polismannen stod fast vid att uppsåtet inte varit att skjuta förbjuden sjöfågel, utan att jaga alfågel och lägga fiskenät.
De två vittnen som hördes i hovrätten ändrade inte sina berättelser jämfört med sina vittnesmål i tingsrätten.
Men polismannens redogörelse i hovrätten överensstämde inte helt med det han sagt i tingsrätten – han gav olika uppgifter om vem som varit med i båten. Därför har hans trovärdighet ifrågasatts och hovrätten ser ingen anledning att ändra domen.
Enligt tingsrättens tidigare beslut förses männen med jaktförbud i ett och ett halvt år och deras två hagelgevär som användes under jakten tar staten hand om.

CECILIA LINDVALL

På grund av låg nivå på debatten har vi stängt av kommentarsfunktionen. Red.