DELA

Sänkt hastighet i staden

Lätta på gasfoten, alla bilister i Mariehamn. 50 km i timmen tillåts inte längre på stadens gator.
I flera år har stadens beslutande organ diskuterat hastighetsbegränsningen i Mariehamn. I dag har man tre olika hastigheter – 30 på bostadsgator i innerstaden, 40 på vissa leder som Östernäsvägen och 50 på större genomfartsleder som Ålandsvägen (utom sträckan Styrmansgatan-Storagatan där 30 gäller), Storagatan och Skillnadsgatan.
Efter mycket funderande och flera bordläggningar gick stadsstyrelsen i april i år in för att fartgränserna ska vara två i fortsättningen – 30 på bostadsgator och utanför skolor och daghem och 40 som generell gräns.
På landskapets vägar – Österleden och Västerleden samt utfarterna mot öster, norr och väster och Västra Ytternäsvägen söder om Öhbergsvägen – är fartgränsen 50 km i timmen. Stadsstyrelsen anser att åtminstone vissa vägavsnitt borde få samma hastighetsgräns som på angränsande stadsgator med tanke på målet att uppnå en mera enhetlig skyltning.

30 nästan överallt
På tekniska nämndens senaste möte slog man fast vilka hastighetsbegränsningar som ska gälla var (se kartan här intill).
n I praktiken är hela Mariehamn, med några undantag, att betrakta som bostadsområde där hastigheten begränsas till max 30 km i timmen (blå markering).
n 30 är gränsen också på gamla Godbyvägen vid trafikljuset som nyttjas av Strandnäs skolas elever. Även på Skillnadsgatan utanför Wäktars daghem och på Västra Ytternäsvägen vid Ytternäs skola är det 30 som gäller. Begränsningen gäller dagtid.
n På Uppgårdsvägen i Dalbo sänks maxhastigheten från 40 till 30.
n På Ålandsvägen höjs maxhastigheten från 30 (mellan Styrmansgatan och Storagatan) till 40. I ett skilt beslut kommer dock hastigheten att begränsas till 30 under den tid Trobergshemmet byggs.

Stadsbussens behov
– Att hastighetsbegränsningen höjs på vissa ställen beror främst på att stadsbussen ska ha möjlighet att köra lite fortare. Vi ska ut och provåka med bussen snart, men vår uppfattning är att bussen ska kunna köra enligt tidtabellen som har omarbetats, säger Håkan Lindén, markchef på tekniska verken.
De nya skyltarna kommer troligen på plats i slutet av oktober eller början av november ifall stadsstyrelsen inte lyfter upp ärendet igen.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax