DELA

Sänkt betyg för landskapets näringslivspolitik

En knappt nöjaktig sjua blir medelbetyget för landskapsregeringens näringspolitik när Ålands näringsliv bedömt inledningen på året.
– Vi vill se fler initiativ övergå i handling och vi vill se fler förenklingar av regelverken.

Ålands näringsliv sätter tre gånger i året betyg på näringspolitiken. Senaste betyget sattes i september 2013 och då var medelbetyget en klar sjua. Nu blir det något sämre, 6,75.
Det som lyfter upp medelbetyget är satsningarna på entreprenörskap som får en god åtta (sjua i september 2013). Företagarskolan och Ungt entreprenörskap är något som Ålands näringsliv lyfter fram som lyckade initiativ.
Även stödet landskapsregeringen gett för projektet Sommarlovsentreprenörerna har underlättat genomförandet av projektet.
– Det är svårt att mäta effekten på kort tid, men vi anser att detta kommer att gynna samhället på sikt, skriver Ålands näringsliv.

Läs mer i dagens Nya Åland.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax