DELA

Sångordförande: Allt har gått lagligt till

Håkan Wickström, ordförande för Finlands svenska sång- och musikförbund, vidhåller att uppsägningen av förbundets redaktör/informatör har gått lagenligt till.
– Det är inte ett ärende för styrelsen, hävdar han.
Sång- och musikförbundets ordförande Håkan Wickström är en myndig man med stark stämma – något som är allmänt känt inom medlemskåren.
Också Nya Ålands reporter får under telefonintervjun med honom veta vem som bestämmer.
– Du ska vara glad över att jag svarar på dina frågor. Du är den enda jag har gått igenom allt så här ingående med.
Att det är han själv som tagit på sig informationsansvaret spelar ingen större roll – han förbehåller sig rätten att tala eller tiga när någon tidning ställer frågor.

Munkavle?
Vi börjar med det faktum att ingen annan i styrelsen tillåts informera om mötet – krismötet enligt vissa – den 17 februari efter att redaktören och informatören Anne Sjökvist sades upp i slutet av januari utan att den övriga styrelsen ens var informerad, än mindre hade fattat något beslut.
– Munkavle? Nej, det är det inte. Alla ska inte prata till höger och vänster, det är alltid ordföranden eller verksamhetsledaren som gör det. Så är det nu och i framtiden, slår han fast.
Om mötet säger han så här:
– Jag klargjorde under mötet att uppsägningen har gått juridiskt rätt till. Orsaken är att det inte finns arbetsuppgifter för Anne Sjökvist efter att arbetsuppgifterna omstrukturerats.
Det första som hände var att webbplatsen Musikstationen stängdes för ett par veckor sedan. Motiveringen var att sådant inte hör till förbundets kärnverksamhet. Där försvann en del av arbetsuppgifterna. Enligt ordföranden var tekniken föråldrad och det skulle ha kostat 50.000 euro att förnya den.
– Webbsidan användes inte av våra medlemmar. Det fanns ingen beställning på att förnya den.

På entreprenad
En av hennes huvuduppgifter har varit medlemstidningen Resonans som ges ut fyra gånger per år. Tidningen ska inte läggas ner, berättar han, utan arbetet ska ges ut på entreprenad. Det nummer som kommer ut inom kort har färdigställts av en reklambyrå i Åbo.
– Det blir billigare på det sättet, vi räknar med att spara 40.000 euro per år.
Läs mer i papperstidningen!