DELA

Sångarbossen byts ut efter sångfesten i juni

Missnöjet med Finlands svenska sång- och musikförbunds ordförande Håkan Wickström är stort.
– Men han sitter kvar över sångfesten i början av juni, berättar Krister Norrgrann.
Krister Norrgrann har, som vice ordförande i det finlandssvenska förbundet där Ålands sång- och musikförbund är en av medlemmarna, fått ta ett stort ansvar i den upprensning som är på gång i det stora förbundets ledarskikt.
Som Nya Åland tidigare har berättat sparkade ordförande Håkan Wickström och verksamhetsledare Toni Sjöblom förbundets mångåriga tidskriftsredaktör och informatör Anne Sjökvist på kansliet i Vasa i början av året, en åtgärd som ledde till protester inom styrelsen som inte var informerad, än mindre delaktig i beslutet.

Höga svallvågor
Tidskriften Resonans lades efter uppsägningen ut på en reklambyrå i Åbo, Wickströms hemstad, och orsaken till uppsägningen uppgavs vara arbetsbrist.
Efter ett styrelsemöte per e-post för en tid sedan återtogs beslutet om uppsägningen av den övriga styrelsen och Anne Sjökvist jobbar åter på Vasa-kansliet.
Men svallvågorna går fortfarande höga inom förbundet, visade det sig dels på styrelsemötet i fredags och på förbundsmötet i lördags.
En enig styrelse beslöt att föra ärendet om förtroende för ordföranden till vårmötet följande dag.

Turbulent förbundsmöte
Förbundsmötet i lördags, där styrelsen beviljades ansvarsfrihet, blev en ställvis ganska turbulent tillställning där både Håkan Wickström och Konfers vd Tryggve Forsell yttrade hårda ord mot styrelsen. Det talades om sandlådelek och om att sångfestens sponsorer – till exempel Svenska kulturfonden – kunde dra sig ur ifall deltagarna skulle rösta för misstroende mot ordföranden.
Enligt Krister Norrgranns uppfattning finns inget sådant hot.
– Enligt de signaler vi fått ska sångfesten ordnas eftersom det är medlemmarnas fest. Däremot kan det bli svårare att få pengar i framtiden om vi inte får ordning på oredan i förbundet, säger han.
På mötet röstade deltagarna så gott som mangrant, med 214 röster av totalt 215 och en blank, för ett extra möte där mätningen av Wickströms förtroende ska finnas med i kallelsen.
Resultatet blev att styrelsen ska sammankalla till ett extra förbundsmöte med misstroendefrågan och eventuellt fyllnadsval som enda punkt.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre