DELA

Sämre vinst för Ålandsbanken

Finanskrisen drar ner Ålandsbankens rörelsevinst med 20 procent visar delårsrapporten för Ålandsbanken.
Men vd Peter Wiklöf är nöjd eftersom det kunde vara mycket värre.
– Vi måste gå tillbaka till 30-talet för att hitta en liknande situation som vi har nu. Det är en exceptionell situation som få av oss som lever idag har upplevt.
Så inleder Ålandsbankens vd Peter Wiklöf sin presentation av läget i banken just nu.
De finländska bankerna i allmänhet och i detta fall Ålandsbanken i synnerhet har inte gjort de misstag som lett till problem. De största ”misstagen” som Wiklöf listar är sub-primelånen, exponering på fel marknader och dålig likviditet.


Följer inte planen
Resultatet för 2008 års nio första månader visar på att man inte uppnår de planenliga målen för året. Rörelsevinsten minskade med 20 procent och uppgår till 16,3 miljoner euro. Intäkterna minskade med 1 procent till 54 miljoner euro och kostnaderna ökade med 13 procent till 37,5 miljoner euro.
Utlåningen är uppe i 2.168 miljoner euro och inlåningen 2.074 miljoner euro. Båda visar på en ökning. Vintern per aktie har minskat till 0,99 euro från 1,26.
Att utvecklingen inte gått enligt planerna beror på att ingen kunde förutse den snabba nedgången i den finansiella världen.
– Men vi landar kanske på nästbästa resultatet hittills.
Ålandsbanken fick 800 nya kunder i oktober, de flesta i riket. Det är mer än en normal månad.
– Det visar vart man vill gå när det blåser kallt.
Resultatet visar alltså att in- och utlåningen går bättre än förväntat medan det gått sämre för kapitalmarknadssidan där intäkterna gått sämre än enligt planen.
– Vi har bokat en förlust på 600.000 euro i Lehman Brothers.
Fastighetsförmedlingen Veranta som Ålandsbanken är storägare i skall säljas eller avvecklas.
– Diskussionerna pågår men vi tror det är en tuff bransch den närmaste tiden.


Åländska siffror
I samband med delårsrapporten presenterar man siffror för Åland för första gången på många år. Nu har man alltså skilt den åländska delen och den visar att utvecklingen på Åland är positiv. Både inlåning och utlåning ökar.
Ålandsbanken ligger i topp bland banker i Norden för ökning av depositioner, men sämst till när det gäller ökning på utlåningssidan.
– Vi har inget lånestopp, men vi är väldigt försiktiga. Med en recession i sikte har vi inte behov av att öka den sidan i lika stor takt som tidigare.


Recession påverkar
Inom Ålandsbanken ser man inte heller några betydande kreditförluster under 2008. Men Wiklöf betonar att alla i ledande ställning inom bankvärlden sitter och funderar vart det bär. Hur ska man hantera om det blir en recession, det vill säga om den ekonomiska utvecklingen stannar av eller går neråt?
– Ålandsbanken har en bra position, men naturligtvis påverkar en recession i Finland också oss.
Personalkostnaderna för Ålandsbanken har ökat och det förklarar Wiklöf med att man redan anställt ersättare för en del personer som går i pension inom 1-2 år. Därför är personalstyrkan överdimensionerad för att ge de nya anställda en bra start. Nu har man 503 anställda och i fjol vid samma tidpunkt 460.


Crosskey ökar
Ålandsbankens dotterbolag Crosskey har ökat intäkterna med 1,3 miljoner euro hittills i år. Wiklöf är nöjd.
– De skulle gärna få tjäna mer, men resultatet påverkas av att de levererar system till den finansiella sektorn. De har bra kunder och jag skulle säga att Crosskey är välpositionerade inom IT-området.
En försiktig optimism genomsyrar Ålandsbanken, men den är kryddad med stor ödmjukhet betonar Wiklöf.
– Det känns under omständigheterna bra, men det är bra att vara ödmjuk.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax