DELA

Sämre vilkor för arbetslösa på Åland

En ny lag i riket ger arbetslösa rätt till stöd om man inleder studier. På Åland finns inte den möjligheten,
Lagstiftningen släpar efter, men ärendet är under beredning, säger Casper Wrede, chef på AMS.
Frivilliga studier kan stödas med arbetslöshetsförmån i riket. Men inte på Åland.
Vid ingången av detta år infördes möjligheten för arbetslösa i riket att bedriva studier på heltid utan att mista arbetslöshetsförmånen. Man ska komma överens med sin arbetskraftsbyrå om stödet innan man inleder studierna och man kan också få ersättning för uppehälle.
Nya Åland kontaktade Ålands arbetsmarknads – och studieservicebyrå (AMS).
Varför har inte Åland samma möjlighet, Casper Wrede, chef på AMS?
– Läget är till viss del oklart än. Men vi försöker få reda på hur det är.
Det handlar om oklarheter i både den nya lagen och den delade behörigheten hos Åland och riket i dessa frågor.
– Lagstiftningen i riket ändrades vid årsskiftet och eftersom vi har egen lagstiftning här måste vi ändra i lagen.


Under beredning
Flera personer har kontaktat AMS efter att lagen i riket trädde i kraft, men än kan man inte erbjuda samma möjligheter på Åland.
– Vi är en myndighet och måste basera våra beslut på lagen.
Enligt Wrede är lagen under beredning, men det är en mer komplicerad fråga än endast möjligheten till arbetslöshetsförmån under studietiden.
– Först måste det bli klart vad den nya lagen innebär. Vad ska Åland också ha och vad är ovidkommande?
Ett problem är att de som ska använda sig av lagen i riket inte heller kan tolka den fullt ut. Det innebär att det är svårt att få hjälp därifrån när man vill ha information för det åländska systemet.
– Vi tycker det här är väldigt olyckligt och har inte själva till hundra procent grepp om vad det innebär. Men när vi vet kan vi informera om det.
På Åland fanns 478 öppet arbetslösa vid senaste månadsskiftet.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax