DELA

Sämre rörelseresultat och ökad omsättning

Viking Lines rörelseresultat sjönk med knappt 2 miljoner euro under perioden november 2009 till och med oktober 2010 jämfört med föregående bokslutsår.
Rörelseresultatet uppgick till 15,5 miljoner under den aktuella räkenskapsperioden. En orsak till det försämrade rörelseresultatet av bunkerpriset som steg med 35 procent jämfört med året före till 48 miljoner euro. Också det ovanliga isläget förra vintern ledde till högre bunkerpriser eftersom bränsleförbrukningen ökade.
Omsättningen steg från året före till 490 miljoner euro – de bästa siffrorna på många år.
Styrelsens bedömning är att resultatet 2009-10 – 14 månader eftersom bokslutsperioden framöver följer kalenderåret – blir ungefär samma som året före eller något bättre än den senaste bedömningen.
Resultatet för 2011 väntas bli något bättre än i år.
Läs mera i Nya Åland i morgon.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax