DELA

Sämre resultat för Viking line

Viking lines senaste halvårsresultat blev åtta miljoner sämre än förra året. Isabellas dockning bidrog till att passagerarvolymerna sjönk och bunkerkostnaderna ökade.

Viking lines halvårsrapport för november 2009 till april 2010 visar att koncernen förbättrade omsättningen men att resultatet ändå försämrades. Omsättningen steg med 1,5 % till 209 miljoner euro tack vare högre passagerar- och fraktintäkter. Försäljningsbidraget ökade med 3,62 miljoner.
Resultatet försämrades huvudsakligen på grund av högre bunkerkostnader, högre personalkostnader, intäktsbortfall till följd av Isabellas dockning och vinterns exceptionella isläget. Resultatet efter skatter blev därmed -13 miljoner euro jämfört med fjolårets -5.

Läs mer i morgondagens papperstidning.

Tanja Lönnqvist

tanja.lonnqvist@nyan.ax