DELA

Samiska politiker på studiebesök

Ett sameting i Ålands lagting?
Varför inte, tycker partiet Samernas ordförande Anders Kråik och hans föregångare Lars Wilhelm Svonni.
Partiet har granskat Åland och självstyrelsens grunder på plats det här veckoslutet.
Partiet Samerna har fem av trettioen platser i det svenska sametinget i Kiruna. Sametinget är det högsta beslutsfattande organet för myndigheten Sametinget, som bevakar samiska intressen i Sverige. Att Samerna valde att hålla ett höstmöte på Åland är naturligt, säger Anders Kråik.
– Ni har självstyrelsen , en kultur som vi känner igen väldigt bra och ett språk som vi förstår.
Åland är ett utmärkt exempel på hur en minoritets rättigheter och intressen kan tillgodoses, tycker Kråik och Svonni. Partimedlemmarna träffade bland andra lagtingets talman Britt Lundberg (C) och biträdande lagtingsdirektören Marine Holm-Johansson i lagtinget.
– Det kunde lika gärna ha varit sametinget, sammanfattar Kråik och Svonni beskrivningen av det politiska arbetet på Åland.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom