DELA

Samarbetsförhandlingar klara för Ålandsbanken

Förhandlingarna på Ålandsbanken är nu klara. Målet har nåtts på i huvudsak frivillig väg, enligt banken. Sex anställda sägs upp. Banken stänger sju små kontor på Åland den sista mars och ny ledningsgrupp har utsetts.
Det här berättar Ålandsbanken i ett börsmeddelande som nyss skickades ut.
När Ålandsbankens pågående effektiviseringsåtgärder når full effekt minskar banken sina kostnader med cirka 8 miljoner euro på årsbasis. Ålandsbanken aviserade den 28 december om samarbetsförhandlingar och ett behov av att minska antalet anställda med cirka 50 personer.
Såhär skriver man:
”Samarbetsförhandlingarna har avslutats. De har lett till att sex personer sägs upp från banken. Ålandsbanken har kommit överens med 34 anställda om frivilliga uppgörelser. 15 medarbetare har erbjudits andra tjänster inom banken. I kombination med naturliga avgångar förväntas målsättningen på en personalminskning om 50 anställda vara verkställd under året.
Samarbetsförhandlingarna har även resulterat i att på Åland kommer sex enmanskontor och ett tvåmanskontor att stängas den 31 mars. Ålandsbanken har 9 kontor på Åland efter dessa stängningar.”


Ny ledningsgrupp
Följande personer ingår i Ålandsbankens nya ledningsgrupp:
Peter Wiklöf, VD och koncernchef, Jan-Gunnar Eurell, Chief financial officer och ställföreträdande VD, Tove Erikslund, Chief administrative officer, Juhana Rauthovi, Chief risk officer, Birgitta Dahlén, Affärsområdesdirektör Åland, Anne-Maria Salonius, Affärsområdesdirektör Finland, samt Magnus Holm, Affärsområdesdirektör Sverige.
Johnny Rosenholm, tidigare medlem i ledningsgruppen är ny chef för företagsenheten på Åland. Ledningsgruppsmedlemmarna Teija Engman fortsätter som bankens Chief information officer och Dan-Erik Woivalin fortsätter som bankens chefsjurist.

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax