DELA

Samarbete om isbrytningsinformation

Sjöfartsverket i Sverige och färjerederierna ska samarbeta om isbrytningsinformation.
Det berättas i ett pressmeddelande som skickades ut i dag.
Så här lyder pressmeddelandet:
Den senaste veckans diskussioner om isbrytningsläget i Ålands Hav ledde till att Sjöfartsverket och Viking Line tog initiativ till ett möte den 10 mars, där de stora färjerederierna i Stockholm deltog tillsammans med representanter från Sjöfartsverket.
Mötet resulterade i att man bestämde sig för att ta fram en gemensam handlingsplan för hur man i framtiden vill att kommunikationen ska fungera mellan Sjöfartsverket och rederierna. Detta för att undvika en del missförstånd och tolkningar, och se till att informationen är tydlig och når rätt personer i god tid nästa gång ett liknande läge kan förväntas uppkomma.
– Målsättningen är att det ska bli en förbättring framöver, som är till gagn för båda parter. Från Sjöfartsverkets sida vill vi självklart att våra kunder ska få så bra information som möjligt vid den här typen av händelser, säger Noomi Eriksson, tillförordnad generaldirektör för Sjöfartsverket.
Från rederiernas sida ser man initiativet till en gemensam handlingsplan som mycket positivt.
– Jag är nöjd över att parterna kunde mötas så snabbt. Nu ser vi fram emot resultatet av den gemensamma arbetsgruppens arbete, som vi räknar med kommer att lägga grunden för ett gott framtida samarbete mellan oss på rederierna och Sjöfartsverket, säger Jan Kårström, vd för Viking Line Skandinavien AB.
Handlingsplanen ska tas fram av en gemensam arbetsgrupp bestående av representanter för Sjöfartsverket och rederierna, och skall vara klar i höst.