DELA

Samarbete och nytänkande behövs

Ålands ungdomsförbunds nya verksamhetsledare Kjell Rosén kommer att delta i Lemlands uf:s krismöte, för att ta reda på hur förbundet kan hjälpa till.
– Men visst är det hemskt att det inte finns intresse mer, säger han.
I återkommande artiklar har Nyan genom åren berättat om hur olika ungdomsföreningar kämpar med få aktiva medlemmar och dyr drift av stora lokaler. Lemlands uf är bara den senaste i raden.
Kjell Rosén, som tog över som verksamhetsledare för Ålands ungdomsförbund för drygt en månad sedan, berättar att han ännu inte haft möjlighet att fundera över problematiken med det tynande intresset för ungdomsföreningarna.
– Mitt mål och min tanke är ju att locka unga att slita sig från datorn och hänga med andra unga i verkligheten i stället.
En konkret tanke som Kjell Rosén har redan nu är mer samarbete. Att jobba mer tillsammans, samarbeta mellan de olika föreningarna, kunde vara en väg till lösning.
– Det krävs nytänkande, helt klart. Så småningom hoppas jag ha fler ideer, men jag vet redan nu att jag vill åka ut till de unga och fråga vad de vill ha ut av föreningarna. Vad kan vi göra för just dig?, säger Kjell Rosén.
Läs mer i papperstidningen!

Anna Björkroos