DELA

Samarbete och miljö på NR-session

Nordiska rådets session i Reykjavik på Island pågår som bäst.
Åland representeras av lantrådet Viveka Eriksson (Lib), trafikminister Veronica Thörnroos (C), social- och miljöminister Katrin Sjögren. Nordiska rådets delegater Raija- Liisa Eklöw (lib) Johan Ehn (FS) och Fredrik Karlström (Ob) samt informatör Gunnar Westerholm.
Här följer en rapport om vad som skett under Nordiska rådets sessions första två dagar. Sessionen pågår 2-4 november.
n Under tisdagen möttes de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Lantrådet Viveka Eriksson, trafikministern och tillika nordiska samarbetsministern Veronica Thörnroos och medlemmen i nordiska samarbetskommittén Gunnar Westerholm deltog från Ålands sida. Man diskuterade hur de självstyrande områdena skall förstärka sitt deltagande inom ramen för det nordiska samarbetet. De exempel som lyftes fram ska behandlas av en arbetsgrupp och ett förslag presenteras i början av år 2011och därefter ska de självstyrande områdenas regeringschefer ska ta ställning till förslaget.
n I tisdags mötte regeringscheferna för de självstyrande områdena de fem nordiska statsministrarna. På dagordningen stod grön tillväxt, det arktiska samarbetet och det nordiska bidraget till Östersjösamarbetet. Den sista punkten behandlades på initiativ från Åland.
Man diskuterade bland annat en gemensam nordisk elmarknad och Östersjösamarbetet. Lantrådet Viveka Eriksson framhöll samarbete i frågor som inte bara gäller miljö utan även frågor av ekonomisk och social natur. Samarbetsministrarna fick efter åländskt initiativ i uppdrag av statsministrarna att utforma en årlig redogörelse hur det nordiska arbetet kring Östersjöfrågor utvecklats.
n Lantrådet talade vid toppmötet på tisdagen och förde fram den åländska vindkraften som en väg till hållbar utveckling. Hon nämnde även att Norden kan visa vägen till ett hållbart samhälle genom att rent praktiskt genomföra en förändring med inriktning mot miljöteknik. Hon ansåg att Norden kan gå i bräschen på grund av sitt kunnande inom energi- och miljöbranschen.


Nya transportrutter
n Fredrik Karlström (Ob) höll tal i samband med ämnet Redogörelse för arktisk samarbete. Han tog upp betydelsen av samarbete kring University of the Arctic, möjligheterna till nya transportrutter när den globala uppvärmningen smälter isen i de arktiska områdena samt hur man kan använda de finska och svenska isbrytarna i de arktiska regionerna under årstiderna utan is i Östersjön.
n Raija-Liisa Eklöw (Lib), ordförande i Ålands delegation, träffade Vestnordiskt råd tillsammans med Nordiska rådets presidium. Man behandlade huvudpunkterna vid årets session och de självstyrande områdenas möjlighet att få inflytandet över utformningen av Nordiska rådets arbetsordning.
n Historikern och samhällsdebattören Gunnar Wetterberg lanserade sin bok Förbundsstaten Norden. Boken tar upp temat att en nordisk förbundsstat med sina 25 miljoner invånare skulle göra Norden till världens tionde största ekonomi och på så sätt öka de nordiska ländernas möjligheter att påverka världspolitiken.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax