DELA

Samarbete mot ungas spelmissbruk

Ett nytt projekt för att motarbeta barn och ungdomars datorspelsmissbruk ligger i startgroparna.
Informationsprojektet blir ett samarbete mellan Folkhälsan, Röda korset, Mariehamns stads fältare, Paf och Rädda barnen.
– Något måste göras, säger Alexandra Walk-Liljeroos, projektledare på Folkhälsan.
– Det har kommit fram uppgifter om elever som inte orkar komma till skolan för att de sitter uppe på nätterna och spelar datorspel. Det är relativt nytt för många som arbetar med barn och ungdomar. Alla har inte kunskap och möjlighet att ta tag i den här problematiken.
Målgrupperna är elever, lärare, ungdomsarbetare och vårdpersonal.
Folkhälsan har lämnat in en ansökan till landskapsregeringen om ekonomiskt stöd för information om datorspelsmissbruk.

Patrik Dahlblom

patrik.dahlblom@nyan.ax