DELA

Saltviksprästen ger sig av

Kyrkoherde Peter Blumenthal har sagt upp sig från sin tjänst i Saltvik.
Det konstaterade domkapitlet i går, då hans framtid som anställd skulle avgöras.
Kyrkoherde Peter Blumenthal har varit avstängd från sitt arbete och tjänstledig sedan slutet av november.
Torsdagen den 16 januari skulle domkapitlet slutgiltigt ta ställning till hans fortsatta arbete i församlingen. Men då kom beskedet att han sagt upp sig.
– Vi kunde bara konstatera att så är läget nu och att hans arbete upphör, säger notarie Clas Abrahamsson vid domkapitlet i Borgå.


Avsked
Blumenthal har begärt avsked från den 31 augusti 2014 och fram tills dess vill han vara tjänstledig.
Alltsedan han började arbeta i församlingen sommaren 2012 har det varit konfliktfyllt mellan honom och Saltviksbor.
Stridigheterna har gällt hyran för prästgården, konfirmationsundervisningens administration och det har också förekommit många andra tvister mellan kyrkoherden på ena sidan och de förtroendevalda, församlingsbor och anställda på den andra.
Läs mer i papperstidningen!

Kiki Alberius-Forsman