DELA

Saltviksherden fortsätter strid om prästgårdshyra

Saltviks tidigare kyrkoherde Peter Blumenthal tar nu hjälp av en advokatbyrå i Helsingfors och stämmer Saltviks församling i Ålands tingsrätt för att få hyran för prästgårdsbostaden nedsatt.
Stämningsansökan kom in till tingsrätten i slutet av förra veckan. Peter Blumenthal yrkar via sitt juridiska ombud Leo Hertzberg i Helsingfors att tingsrätten ska fastställa hyran för tjänstebostaden i Saltviks prästgård till 300 euro per månad under tiden juli-oktober 2012 och till 450 euro per månad från och med november 2012. Han yrkar också på ersättning för sina rättegångskostnader.
Blumenthal motiverar sitt yrkande med att hans företrädare betalat drygt 700 euro per månad i hyra. När renoveringen av prästgården var klar i november 2012 höjde församlingen enligt honom hyran från 660 till 1 100 euro i månaden för prästgårdens alla tre våningar trots att han ville hyra bara 90 kvadratmeter.
Blumenthal besvärade sig först till Helsingfors förvaltningsdomstol, som avvisade ärendet utan prövning, och efter det till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) för att få hyran nedsatt. HFD har inte ännu gett sitt beslut.
Därför vänder sig den tidigare kyrkoherden nu till allmän domstol för att få hyresärendet prövat.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre