DELA

Saltviks renhållning är klubbad

Saltviksfullmäktige har godkänt en renhållningsplan och avgifterna för 2012.
Största delen av det nya systemet finansieras via beskattningen.
Vid årsskiftet lämnar Saltvik Mise för att i egen regi sköta avfallshanteringen i kommunen. Det handlar om sammanlagt cirka 1.100 ton avfall per år som invånarna från ungefär 800 hushåll och 720 fritidsbostäder producerar. Näringslivets avfall kommer åtminstone i det här skedet att skötas av företagen själva.
På fullmäktiges sammanträde i måndags godkände man den renhållningsplan som lagen kräver att kommunen gör upp, planen skall fastställas av landskapsregeringen.
Från och med januari ansvarar kommunen för bland annat avgifterna och tillsynen av avfallshanteringen medan den operativa verksamheten sköts av Saltviks returdepå ab. Huvudstationen blir återvinningscentralen i Ödkarby där man skall kunna lämna allt tillåtet avfall från brännbart till bioavfall och farligt avfall. Här finns också en återanvändningsbyggnad för sådana saker som fungerar och som är hela och rena och därför kan intressera andra.
Utöver Ödkarby finns miljöstationer vid Kvarnbobutiken, Matkroken och Hamnsundet där man kan lämna glas, papper, kartong, metallburkar, tetror och mindre mängder brännbart.

Inte rättvist
Det nya systemet beräknas kosta 120.000 euro där de tre största posterna, och de enda femsiffriga, är hantering av farligt avfall (37.000), brännbart avfall (28.000) och löner (20.000).
28.000 euro av summan räknar man med att få in via de avgifter som betalas vid returdepån och resten finansieras med ett kommunalt stöd på 92.000 euro. De kommunala pengarna skall tas in via skattesedeln med motiveringen att fördelningen mellan låg- och höginkomsttagare då blir rättvisare än om alla hushåll skulle betala samma summa.
Saltvik tänker inte heller fortsätta på Mises linje för dem som äger fritidshus.
– Fritidshusens ägare betalar i dag en årsavgift vilket inte kan anses rättvist då de också betalar fastighetsskatt till kommunen utan någon eller mycket liten motprestation från kommunen. Därför torde en skattefinansiering även för dessa fastighetsägare vara att föredra, resonerar Saltvik.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen