DELA

Saltviks kyrka får bergvärme

I framtiden värms Saltviks kyrka upp av värme från underjorden. Församlingen har valt bergvärme som de anser att blir både billigare och miljövänligare än olja.
Eftermiddagen i Saltvik är lugn och grå, men bakom Mariagården invid kyrkan pågår aktiviteter.
Det är Per-Åke Pettersson som håller på och borrar hål för bergvärme. Saltvikaren Tor Lönnblad är ordförande för ekonomisektionen i Saltviks församling och kan berätta mer.
– Vi har planerat detta sen två år tillbaka. Det är en stor investering för församlingen, men vi var tvungna att göra något åt vårt värmesystem.
Kyrkans och församlingshemmets oljetank skulle knappast ha klarat årets besiktning och pannorna var gamla och måste bytas ut.
– Vi hoppas genom den här investeringen spara in en del på sikt.
Att värma kyrkan och församlingshemmet har krävt 25-30 kubikmeter olja per år, det blir en hel del pengar.
I framtiden värms kyrkan av bergvärme.

Stor investering
– Vi gjorde motsvarande med prästgården ifjol, det kostade 47.000 euro. Den här investeringen går på ungeför 100.000 euro.
Uppvärmningskostnaderna för kyrkorna är en ansenlig del av de åländska församlingarnas utgifter. Många har valt att ha värmen nedskruvad i veckorna och dra upp värmen till helgen. I Finström gjorde man motsvarande förändring av värmesystemet för fem år sedan.
– Här har vi nog haft full värme på hela tiden, men från och med nu skall vi dra ner värmen i veckorna. Det är stora utrymmen och i synnerhet fönstren är dragiga, säger Tor Lönnblad.
Besvärligast med bergvärmeprojektet i Saltviks församling har varit att få ut det gamla systemet och in det nya i trånga utrymmen i Mariagården.
– Men det blev rysligt fint.
Det är främst pengarna som motiverat omläggningen av värmesystem.
– Men det är också roligt att detta är miljövänligare än olja.
Tor Lönnblad nämner siffror som han inte vet om stämmer.
– Jag läste att om man eldar för 100 euro olja, får man motsvarande mängd bergvärme för 33-35 cent. Fast då är det frånsett investeringarna.

260 meter djupt
Per-Åke Pettersson har nu kommit 130 meter ner med sitt borrande. Det är halvvägs. Man hoppas kunna klara sig på fyra stycken hål, 260 meter djupa.
– Det här blir Ålands näst djupaste hål. Det djupaste på 300 meter har jag hemma.
På 50 meters djup är det enligt Pettersson 6, 5 grader varmt och efter det blir det tre grader varmare per 50 meter.
Värmeenergin tas ur vattnet genom att sänka temperaturen på vattnet i borrhålet via värmepumpar placerade i marknivå.
Energin får man från temperatursänkningen på vattnet och volymströmmen vatten som tas in i värmepumpens värmeväxlare.
Värmepumparna går på el, så vid långa elavbrott blir det kallt.
– Men sådana långa elavbrott har vi varit förskonade från här på Åland.

KATARINA GÄDDNÄS

katarina.gaddnas@nyan.ax