DELA

Saltvik vill höja hemvårdsstödet

SALTVIK. Hemvårdsstödet ska höjas med 110 euro i månaden – en återgång till det så kallade Saltvikstillägget från 90-talet. Det föreslår kommunstyrelsen inför nästa fullmäktigemöte.
Sedan 1 september i år stadgar hemvårdsstödslagen ett grundbelopp på 390 euro per familj exklusive syskontillägg.
Kommunstyrelsens förslag att nästa år höja summan med 110 euro – till sammanlagt 500 euro – beror på att stödet helt enkelt anses vara för lågt.
– Stödet ska gynna dem som är hemma, det kan vara både mamma och pappa, och vi vill gynna barnfamiljer, säger kommundirektör Kerstin Alm.
Saltvik har haft det så kallade Saltvikstillägget tidigare. Mellan åren 1990 och 1991 var extratillägget 1.550 mark, cirka 260 euro. Sista året det tillämpades var 1992 då summan låg på 850 mark, ungefär 143 euro. Kostnaden för 2011 års eventuella höjning skulle bli cirka 33.000 euro.
Läs mer i pappersversionen av fredagens Nya Åland!

Cecilia Lindvall