DELA

Saltvik satsar på närproducerat

Ekologiskt och närproducerat ska prioriteras i Saltviks kommuns kök framöver.
Kommunstyrelsen har tagit fram riktlinjer för inköp av råvaror.
Av riktlinjerna framgår att varor som totalt sett har den kortaste transportsträckan och varor som köps direkt från odlaren får betraktas som närproducerade. Till den senare kategorin räknas dock inte varor som odlats på Åland och sedan transporterats via mellanhänder utanför landskapet.
Kommunens kostsamordnare Anne-Marie Dahlblom ska, där det är praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt, begära anbud på enskilda varor och förhandla med enskilda försäljare om pris. Kockarna får också rätt att på egen hand köpa in råvaror om kostsamordnaren ger sådana direktiv.
En utvärdering av projektet görs våren 2015. Bakom motionen om en utveckling av skolmaten står kommunfullmäktigeledamoten Christian Ekström. (ak)