DELA

Saltvik ryter till om fornminneslagen

SALTVIK. Kommunstyrelsen i Saltvik vill att landskapsregeringen sätter högsta prioritet på hanteringen av fornminnesregistret.
Vid Saltviks kommunstyrelses möte i måndags kväll beslöt man att författa ett brev till Ålands landskapsregering. På förslag av ledamot Jörgen Lindblom uppmärksammar man vikten av att slutreglera frågan hur markägare med fornlämningar på sina marker ska kompenseras.
Kommun skriver i sitt brev att fornminnesregistret måste bli klart och göras tillgängligt för allmänheten. ”Hela frågan måste ges högsta prioritet”, skriver styrelsen i brevet som är undertecknat av ordförande Thommy Fageholm.
Saltviks kommun anser vidare att landskapsregeringen i nuläget inte har lagt tillräckliga resurser varken på att hantera eller slutföra det arbete som lagtinget slog fast att skulle göras genom den ändring av fornminneslagen som trädde i kraft för över fyra år sedan.

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax