DELA

Saltvik har siktet högt ställt

Saltvik uppges vara lite av en föregångare inom den kommunala åldringsvården, med vårdhemmet Sunnanberg i spetsen.
– Rent ekonomiskt har vi kanske fått betala lite extra för det, men man kan inte alltid tänka på pengarna utan på invånarna och anhöriga istället, säger kommunstyrelseordförande Jan Salmén inför årets val.
Jan Salmén (c) beskriver Saltvik som en i princip skuldfri kommun, med ”jättebra ekonomi”.
– Vår största uppgift under den här mandatperioden har varit att behålla den goda ekonomin och utveckla servicen. Jag tror inte vi saknar något, säger han, och tillägger att både styrelse och fullmäktige av tradition brukar hålla i pengarna i Saltvik.


Byggandet fortsätter
Utvecklandet av åldringsvården, med utbyggnad av vårdhemmet Sunnanberg och helt nya äldrebostäder, är ett arbete som fortsätter även efter valet och således en uppgift för kommande förtroendevalda.
– Vi kommer väl troligen inte att få finansiering genom landskapsandelar till Sunnanberg, men vi kommer väl att bygga till ändå, säger Jan Salmén.
Han är dock positiv till den nya landskapsandelssystemet.
– Jag tror att det kan vara bra och stimulerande för kommunerna att ta mer ansvar. Nu får kommunerna själva planera mer långsiktigt och noggrannare, säger Jans Salmén.


Svårt med avlopp
Utbyggnaden av avloppsledningen till norra Åland, anslutningen till reningsverket i Mariehamn och uppgraderingen av enskilda avlopp är andra frågor som diskuterats ivrigt i Saltvik de senaste åren.
– Det har inte varit lätt att förhandla i Mariehamn. Jag har inget emot själva lösningen, vi måste ju få bort de små reningsverken, men vi är kanske inte så nöjda med förhandlingsresultatet, säger Jan Salmén.
Inom kommunen har man även funderat kring eventuella bidrag till husägare som uppgraderar sin avlopp i och med de nya kraven.
– För vi kan ju inte bygga ut det kommunala avloppsnätet till alla, västra Saltvik är nästan för flatt och i östra Saltvik är det nästan lite för kuperat. Och därtill är det långt mellan gårdarna, så det blir dyrt, säger Jan Salmén.


Vill ha inflyttare
En annan fråga som utmanar kommande förtroendevalda är att locka fler att flytta till Saltvik.
– Men efter en liten svacka i fjol går det uppåt igen. Nu har det sålts bra med tomter och byggts radhus, säger Jan Salmén.
Varför ska man flytta till Saltvik?
– Om Åland är den bästa platsen att bo på så är Saltvik den bästa platsen på Åland, så då blir ju Saltvik den bästa platsen i världen att bo på, säger Jan Salmén med ett skratt, och påpekar att Saltvik har en mycket fin natur och skärgård, erbjuder arbetsplatser och möjligheter för företag att etablera sig.
– Något vi misslyckats med är att färdigställa det nya industriområdet i Haraldsby. Men det är på gång och vi har fått förfrågningar från intresserade företagare som ger besked i vinter, säger Jan Salmén.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax