DELA

Saltvik borgar för båtlån

Saltviks kommun tecknar en borgensförbindelse på 200.000 euro med Ålands sjöräddningssällskap för inköp av en sjöräddningsbåt.
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att godkänna Ålands sjöräddningssällskaps anhållan och gick därmed mot kommundirektören och kommunstyrelsen.
Sjöräddningssällskapet ska köpa in en sjöräddningsbåt som kostar cirka 995.000 euro. Båten ska finaniserias med 624.000 euro som redan beviljats i Paf-medel samt 100.000 euro av egna medel och ett Paf-lån om 200.000 euro. Det är alltså det sistnämnda lånet som Saltviks kommun går i borgen för.
Sällskapets station i Saltvik, Hamnsundet, är mycket aktiv och samarbetar med den lokala brandkåren Västra Saltviks frivilliga brandkår. För tillfället finns endast en temporär sjöräddningsbåt vid stationen sedan sjöbevakningen lämnade den och då tog med sin snabbgående sjöräddningsbåt.
Både kommundirektören och -styrelsen ville avslå sälllskapets anhållan med motiveringen att det är landskapsregeringens sak att säkra pengarna eftersom sjöräddningssällskapet bedriver en verksamhet som är angelägen för hela Åland.
Läs mer i papperstidningen! (as)