DELA

Saltvik ändrar sig inte om Haga kungsgård

Byggnadsnämnden i Saltviks kommun ser ingen anledning att ändra utlåtandet från maj om färg och utformning på de nya byggnaderna vid Haga kungsgård.
Landskapsregeringen har blandat ihop begreppen i sitt rättelseyrkande, anser byggnadsinspektör Erik Nordback.
Vid mötet den 4 september konstaterade byggnadsnämnden att rättelseyrkandet från landskapsregeringen inte ger någon anledning till att ändra utlåtandet.
I rättelseyrkandet skriver landskapsregeringen bland annat att byggnadsnämnden fordrar att det ska vara traditionella lantbruksbyggnader. Detta är ett missförstånd eftersom det tydligt står i utlåtandet att den nya bebyggelsen ska bilda ett ”eget kvarter” med moderna lantbruksbyggnader, säger Erik Nordback.
– Det enda som är traditionellt i utlåtandet är den röda färgsättningen, men både det och utformningen är alltså bara ett preliminärt ställningstagande. Bygglovsansökan har inte ens behandlats än, de slutgiltiga besluten tas i samband med den.
Den 21 augusti hölls ett extra möte där överantikvarie Elisabeth Palarmarz från landskapsregeringen berättade om bakgrunden till legoavtalet. Hon informerade också om hur statens fastighetsverk i Sverige byggt moderna ladugårdar i anslutning till kungsgårdar i Sverige.
Mötet föranledde alltså inte att byggnadsnämnden i Saltvik ändrade sitt utlåtande.
Läs mer i torsdagens Nya Åland!

Anne Sjökvist