DELA

Säljförbud för fryst potatis

Ett parti på drygt 10 ton djupfryst vitlökspotatis, tillverkad av Chips i Haraldsby, ligger i karantän sedan några månader tillbaka.
Orsaken är att potatisen innehåller höga halter av stafylokocker.
Det var via företagets egenkontrollprogram som bakterier upptäcktes för ungefär ett år sedan. Hälsonämnden har sedan dess deltagit i arbetet med att reda ut varför bakterien Staphylococcus aureus bitit sig fast i vitlökspotatislinjen.
Linjen har inspekterats flera gånger och olika åtgärder har vidtagits mot problemet. Laboratorieprover har tagits och analyserats i tre olika laboratorier, men eftersom mätosäkerheten för analys av stafylokocker är hög är det inte lätt att tolka resultatet. För djupfrysta potatisprodukter finns inte fastställda gränsvärden inom EU. Därför har analysresultaten jämförts med den vägledning som livsmedelsverket i Sverige har gett ut för mikrobiologisk bedömning av livsmedelsprov.


Får inte säljas
Hälsonämnden har beslutat att förbjuda minutförsäljningen av det parti vitlökspotatis som tillverkades i Haraldsby den 11 september i fjol och som konstaterats innehålla höga bakteriehalter. Enligt nämnden kan produkten orsaka fara för människors hälsa eftersom stafylokocker under vissa omständigheter kan börja producera gift, även om det i de prover som tagits på vitlökspotatisen inte hittats något sådant.
Hälsonämnden som har meddelat beslutet till landskapsregeringen och Evira, det finländska livsmedelsverket.
Hälsoinspektör Christel Mattsson har hand om ärendet i hälsonämnden. Hon har inget att anmärka på de försök Chips har gjort för att komma till rätta med problemet.
– Tvärtom. Dom har verkligen försökt, men inte riktigt lyckats.


Linjen har rengjorts
Det som har gjorts är att vitlökspotatislinjen har rengjorts grundligt flera gånger och äldre delar på linjen har bytts – en åtgärd som har hjälpt för en tid.
– Vi hittar helt enkelt ingen logisk förklaring. Enligt Evira borde hela linjen plockas isär och rengöras för att problemet ska försvinna, säger hon.
Hon påpekar att det inte är farligt för människor att äta potatisen, förutsatt att den tillagas enligt instruktionen på påsen.
– Problemet är att bakterierna kan börja producera gift, och det förstörs inte vid upphettning.
Enligt EU:s regelverk är det företagets sak att hitta felet och åtgärda det. Kvalitetschef Margareta Sjöblom berättar att man följer upp eventuell bakterieförekomst med stickprov.
– De senaste resultaten har varit bra. Men problemet har dykt upp ibland även när vi trott att vi haft det under kontroll. Linjen har plockats ner och rengjorts grundligt flera gånger och sedan hösten har vi skärpt rutinerna så att linjen rengörs extra noga och desinficeras innan vi producerar vitlökspotatis.


Ska förstöras
Det parti på 10.770 kilo djupfryst potatis som inte får säljas ligger i karantän i Haraldsby och ska förstöras, berättar hon.
– Alla partier där bakteriehalterna varit höga har kasserats. Inget av det har kommit ut till konsumenterna.
Bakterier har inte hittats i andra produkter än vitlökspotatis. Förklaringen är troligen att de flesta andra produkter friteras till 170 grader, och nerkylningsprocessen till frystemperatur går då så fort så inga bakterier hinner utvecklas. Vitlökspotatisen hettas upp till 85 grader under tillverkningen, och då blir nerkylningen till frystemperatur relativt sett långsammare, med risk för att bakterier hinner börja växa.
Djupfryst vitlökspotatis är en stor produkt för Chips.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax