DELA

Säljakten på agendan bland EU:s miljöministrar

Under EU:s miljöministermöte i Luxemburg i måndags diskuterades ett eventuellt förbud mot säljakt.
Enligt Ålands näringsminister Jan-Erik Mattsson (c), som deltog i mötet, blir önskemålet om att undantas från ett förbud inte verklighet.
Jakt under kontrollerade former tros i stället bli lösningen.
Förslaget att förbjuda försäljning av sälprodukter i EU behandlades i EU:s miljöministerråd i måndags kväll. Syftet med lagen är att stoppa att sälar dödas på ett inhumant sätt, men i praktiken får lagen även konsekvenser för skyddsjakten på Åland.
Åland tillsammans med Sverige och Portugal yrkade därför i första hand för att de skulle undantas från förslaget.
– Att så bli fallet ser jag som en omöjlig lösning att få igenom nu efter debatten i miljöministerrådet, där 22 av 27 miljöministrar yttrade sig med majoritet emot, säger Ålands näringsminister Jan-Erik Mattsson (c).

Certifierad säljakt
I stället tror han att beslutet blir att säljakten får fortsätta under kontrollerade former där det kan garanteras att sälarna avlivas på ett humant sätt.
– Det innebär att bara så kallade certifierade sälprodukter då får säljas, alltså produkter från sälar där det kan garanteras att den avlivats på ett korrekt sätt. Det omöjliggör i stort sett för alla de på Åland som har det som en biinkomst att fortsätta. Inte för att jakten på Åland nu är är inhuman och där sälen klubbas ihjäl, utan för att kontrollen blir för kostsam. Jakten är för småskalig för att det ska finnas resurser att följa upp jakten med den extra kontroll och byråkrati som kommer att behövas, säger Mattsson.

Skyddsjakt tillåten
Enligt Mattsson är det ingen på Åland som försörjer sig enbart på säljakt utan att Ålands främsta argument är att jakten behövs för yrkesfisket skull. Dels för att reglera sälstammen, dels för att fiskare ska kunna nyttja produkten som en resurs och på det sättet kompensera för utebliven fångst.
De som jagar med licens för husbehovsjakt eller skyddsjakt för fiskebeståndet tillåts alltså i fall beslutet klubbas igenom att fortsätta, men får inte sälja överskottet.
– Det är slöseri med tanke på att säljakten redan sker humant på Åland och att här tas allt tillvara på. Möjligheten att sälja överskott som till exempel sälolja går alltså i så fall inte, säger Mattsson.

Beslut efter nyår
Ärendet ska nu vidare mot parlamentet, men Mattsson tror att det beslutet kommer att fattas relativt snabbt.
– Kommer det inte innan årsskiftet tror jag definitivt att det fattas i början av 2009. Ärendet har gått väldigt fort framåt, dels med tanke på att det är parlamentsval till våren, dels för att det har varit djurrättsaktivister inblandade som skyndat på processen, säger han.
Fram tills dess kommer Mattsson fortsätta att arbeta med ärendet med tanke på att det finns kommissionärer som vill skärpa kravet ytterligare.
– Jag ser en fara med det. Det finns länder som till exempel Ungern och Rumänien som är helt emot förslaget. Länder där det inte ens finns säl, säger Mattsson.

MARIA NYKVIST

maria.nykvist@nyan.ax