DELA

”Sälj Skarven” tycker Föglöbor

Det kan bli smidigare för Föglöbor att ta bussen in till staden.
Det säger trafikminister Veronica Thörnroos (C) efter att hon i onsdags träffade Föglöbor på trafikavdelningens skärgårdsrunda.
Ett förslag om att sälja Skarven och ersätta henne med två flakfärjor väckte positiva reaktioner.
Med på mötet var landskapets sjötrafikchef Bo Karlsson och Ian Bergström som ansvarar för bussturlistorna.
En sak som bekymrar många Föglöbor är att det är besvärligt att ta bussen till staden och komma hem inom rimlig tid.
– Det finns ingen riktigt bra tur dagtid. Då måste man åka in riktigt tidigt på morgonen.
När bussturlistorna fastställdes i höstas räknade man med att Skarven skulle köra mellan Degerby och Svinö på 25 minuter. När Skarventurerna sedan blev 30 minuter gick det inte genast att flytta på bussturerna på motsvarande sätt.
Och sedan drogs antalet turer ner på grund av landskapets pressade ekonomi.
Trafikavdelningen skall se på möjligheterna att införa en ny tidtabell för Lumparlandsbussarna som passar resenärer från Föglö bättre. Men det är för tidiga att säga när en sådan tidtabell kan träda i kraft.

Två flakfärjor
Ett förslag som kom upp på mötet var att sälja Skarven och ersätta henne med två flakfärjor för att få tätare turer. De spontana reaktionerna bland deltagarna var positiva.
När trafikministern frågade hur många som tyckte att det var en bra idé räckte en klar majoritet av deltagarna upp handen.
Däremot verkade ingen vara intresserad av lättare fartygstonnage för enbart persontransporter.
– Man tror att det skulle inverka menligt på de ordinarie turlistorna. Och nästan alla skärgårdsbor behöver hämta saker när de reser.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom