DELA

Salamander kartläggs på hela Åland

Den större vattensalamandern är inte bara fridlyst på Åland, den lyder under specialskydd i hela EU.
Nu inventeras det åländska beståndet på uppdrag av landskapsregeringen.
– Åland är ett av få områden i Finland där groddjuret större vattensalamander lever, även kallad stor vattenödla. Det här är en sällsynt art, som betecknas som särskilt skyddsvärd enligt lagen, skriver naturvårdsintendent Inkeri Ahonen på landskapets miljöbyrå i ett brev som riktas till ett flertal markägare på Åland.
De markägare som kontaktas har inom sina områden lämplig miljö för den större vattensalamandern. Sedan tidigare finns observationer från 34 olika platser.
– Större vattensalamander är 10-16 centimeter lång och lever större delen av året uppe på land, i skog och fuktig ängsmiljö. Den är ofta skygg. Enda tiden på året när den är mer synlig är under parningssäsongen i april-maj när den lägger ägg i mindre fisk- och kräftfria, stillastående små vattendrag. Ynglen utvecklas i vatten och efter tre-fyra månader vandrar de upp på land för att fortsätta sina liv där.
Själva kartläggningen inleds på fredag och görs av det finländska expertföretaget Faunatica.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen