DELA

Säkrare till sjöss med nytt system

Viking Line är pionjär med att testa en helt ny kommunikationsteknik som skall öka säkerheten till sjöss.
Det handlar om ett nätverkssystem med vilket fartyg lätt kan varna varandra för extrema förhållanden.
Det nya kommunikationssystemet, AIS , går ut på att man via nätet rapporterar om eventuella hinder eller faror.
– AIS gör det möjligt för alla fartyg och landstationer att utbyta information om lokala väderförhållanden till exempel vid storm, om isförhållanden, ändringar i farledssträckningar eller andra hinder som de gasrörläggningsfartyg som just nu arbetar i Finska viken, skriver Viking Line i ett pressmeddelande.
– Ett exempel på en situation där systemet kunde ha gjort stor nytta är isbeläggningen i Ålands hav förra vintern som tog både myndigheter och rederier på sängen. Med AIS hade fartygen kunnat varna varandra och ge exakt information till Sjöfartsverkets kontrollstationer om isgränsens läge för att undvika att fartyg fastnade.
Programvaran, som har tagits fram av IBM i samarbete med Statens tekniska forskningscentral, kommer att bli gratis och tillgänglig för alla. Systemet, som inte kräver mer avancerad teknik än en dator och en kabel, skall lanseras nästa år.
Men redan nu är AIS i användning, systemet testas sedan början av året ombord på Viking Lines m/s Mariella och m/s Gabriella.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen