DELA

Sakkunniga samlas kring Pommern

En referensgrupp med experter skall bistå Mariehamns stad då beslut om Pommerns framtid tas.
Initiativet har tagits av olika sjöfartskretsar med nära anknytning till museifartyget.
Ålands Nautical Club och Ålands sjöfartsmuseum skickade i december en skrivelse till Mariehamns stad där man påtalade vikten av att sakkunniga får uttala sig i frågor som gäller Pommerns framtida underhåll. Skrivelsen understöddes av Ålands skeppsbefälhavareförening, Segelsömmarna, Pommerngastarna, Shanty Society Pommern och Ålands Kap Hornförening.
I skrivelsen lyfter man fram Pommerns stora värde.
– Pommern är det enda stora segelfartyg som har bevarats i ursprungligt skick vilket gör henne unik och ur ett musealt perspektiv mycket värdefull. För Mariehamn och Åland har Pommern dessutom ett mycket stort symbol- och marknadsföringsvärde, skriver undertecknarna Gun Erikson-Hjerling och Hanna Hagmark-Cooper.
Skrivelsen har nu beretts och stadens tjänstemän ställer sig positiva till tanken att knyta experter till museifartyget. Infrastrukturdirektör Kai Söderlund föreslår därför inför infrastrukturnämndens möte på onsdag att det bildas – inte en kommitté – men en referensgrupp.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen