DELA

Så vill Ångbåtsbryggan växa

Ångbåtsbryggans äventyrsgolf har fått klartecken av stadsplanenämnden att riva det gamla magasinet och bygga ut det nya huset med stor glaspaviljong, inglasad entré och större kök.
Skissritningarna här intill, som gjorts av Mira arkitektstudio, lämnades in i början av maj.
På dem syns det hur Mariepark ab och Dennis Jansson tänkt sig Ångbåtsbryggans äventyrsgolf framöver – en helhet som med två små extra magasin för stadens egna behov innebär att alla dagens funktioner tillgodoses och området rustas upp.

Magasinet rivs
Utbyggnaden på totalt 268 kvadratmeter mot öster förutsätter att det gamla förfallna magasinet rivs. Nybygget byggs ihop med äventyrsgolfens nuvarande hus på 122 kvadratmeter.
Anhållan om utbyggnaden lämnades in redan i augusti 2009. I november samma år gav stadsstyrelsen i uppdrag åt stadsarkitektkontoret att ta fram förslaget till stadsplaneändringen, men det har tagit ända till 16 maj i år innan förslaget lotsats genom beredningen och fram till beslut i stadsplanenämnden.
Stadsarkitekt Sirkka Wegelius förslag var att nämnden ska omfatta förslaget till stadsplaneändring och så blev också beslutet.
Orsaken till att Mariepark ab vill bygga ut huset finns bland annat i det utlåtande som företaget gav om förslaget till ny stadsplan och k-märkning av Ångbåtsbryggan.
Man vill satsa på inomhusaktiviteter som biljardbord och spelautomater för att ha något att erbjuda också under regniga dagar när gästerna inte känner för att spela äventyrsgolf. De nya gästplatserna ska dessutom byggas under tak.
Som avslutning skriver Dennis Jansson i utlåtandet att bolaget hoppas kunna förverkliga investeringen till nästa säsong.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre