DELA

Så vill ÅF utveckla äldrevården

Uppmuntra frivilligarbete och utred de äldres medicinintag. Det är två av punkterna i Ålands framtids nya äldreomsorgsprogram.
Äldreomsorgen står inför nya utmaningar i takt med att antalet äldre i samhället ökar.
– Och många flyttar tillbaka till Åland på ålderns höst, säger Annika Sjöholm.
Hon har, tillsammans med ordföranden Birgitta H Eriksson, Rolf Granlund, Anette Häggblom, Harry Jansson och Birgitta Johansson, suttit med i den arbetsgrupp som tagit fram Ålands framtids äldreomsorgsprogram.
Ålands framtid vill se bättre förutsättningar för ett värdigt åldrande.
– För att befintliga resurser ska räcka till krävs ett nytänkande.

Frivilliga organiseras
Ålands framtid anser att frivilligprojekt ska uppmuntras. En anställd projektledare skulle organisera de som vill jobba frivilligt inom både offentlig och privat vård.
– Vi har många duktiga frivilliga men det finns ingen bas för verksamheten, säger Birgitta H Eriksson.
På vissa åldringsboenden har personalen inte tid att ta ut de äldre så ofta som de önskar.
– Till och med hundar kommer ut varje dag, det kommer inte alla äldre, säger Birgitta H Eriksson.
Här skulle frivilligarbetarna komma till nytta, menar Ålands framtid.

Utred medicinintag
Ålands framtid anser vidare att de äldres medicinintag ska utredas och då särskilt när det gäller psykofarmaka. Det skrivs ut alltför mycket mediciner i äldrevården, menar ÅF.
Ålands framtid föreslår att den elektroniska dokumenteringen ska utvecklas så att behörig vårdpersonal kan få information från olika instanser som är aktuella för den enskilde individen. ”Viktigt är att informationen blir så riktig som möjligt så att rätt mediciner och uppgifter tillhandahålls på ett konsekvent och rätt sätt”, står det i programmet.
Andra förslag i programmet är:
n Dagverksamhet för äldre avlastar olika boendeformer. Gruppboende i små enhet är något som bör uppmuntras.
n Utvärdering av äldrevården bör göras vart femte år. Likvärdiga system för vårdtyngdsmätningar bör finnas på alla vårdnivåer i landskapet.

Ny kvinnogrupp
Dessutom har Ålands framtid nyligen bildat en kvinnogrupp: Evorna. Redan har ett 20-tal medlemmar slutit upp.
– Vi bildar nätverk, skriver motioner, diskuterar vård och utbildning. Vi vill ta tillvara den kunskap som finns hos kvinnorna, berättar medlemmarna.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax