DELA

Så undersöks åldern på champagnevraket

De marinarkeologiska utgrävningarna av champagnevraket har resulterat i ytterligare kostnader på drygt 57.000 euro.
Bland annat har man tagit prover som ska visa när virket till vraket fälldes.
I juni uppgick kostnaderna för champagnefyndet till drygt 278.000 euro. Sedan dess har man gjort ytterligare dykningar och fortsatt den marinarkeologiska utgrävningen till en kostnad av cirka 50.000 euro.
– Vi har tagit upp föremål, bland annat ett brunnslock som är på väg till Kalmar för konservering, säger kulturavdelningens chef Rainer Juslin.
Vid upptagningarna har man också haft en konsult från Kalmar läns museum närvarande, vilket har föranlett ytterligare kostnader på cirka 7.000 euro för konsultuppdrag, material och resekostnader.
Vad slutnotan för undersökningarna landar på är i dagsläget oklart, eftersom ytterligare föremål ska konserveras. Man väntar också på resultatet av de dendrokronologiska prover som tagits på vraket. Dessa ska visa när virket som fartyget byggdes av fälldes.
Läs mer i papperstidningen!

Linnea Friman