DELA

Så tycker oppositionen om budgeten

Bra att regeringen ser positivt på konkurrensutsättning.
Det säger flera oppositionspolitiker.
Frisinnad samverkan hade flera möten med regeringspartierna under budgetarbetets gång. De frisinnades tog initiativet, men partiet drog sig ur diskussionerna när man inte fick veta tillräckligt om budgetförslagets konkreta innehåll.
Efter en första anblick säger partiledaren Johan Ehn att han känner igen en del av sitt partis idéer i budgetskrivningarna.
– På trafikavdelningen försöker man sig på en ordentligt strukturomvandling. Regeringen talar om att få ner kostnaderna och konkurrensutsätta verksamheten. Och det är så konkret att man skall börja med två färjor och gå vidare om det faller väl ut.
Han uppskattar också att regeringen vill skapa en effektivare gymnasieskola.
– Det som vi inte lyckades med var det allmänna avdraget. Vi beklagar att det slopas, det betyder en omedelbar skattehöjning för ålänningar. I Helsingfors och Stockholm använder man inte skattehöjningen som ett medel för att stimulera konsumtionen.
Ehn är besviken på att regeringen inte gått längre i arbete med strukturella förändringar som kan ge långsiktiga besparingar.
– Regeringen har inte lyckats skapa en budget som klarar av att täcka sina egna utgifter.
– År 2012 har vi fortfarande ett isolerat underskott på närmare åtta miljoner.
Och han tycker att budgetförslaget är svårläst.
– Man har valt att minska detaljnivån. I ett läge där vi skall diskutera förändringar i lagtinget är det svårt att se vad regeringen menar med sina skrivningar. Tidigare fanns en tydlig dispositionsplan för varje moment som visade hur pengarna användes till löner eller köpta tjänster.

Bekymrad
Ålands framtids Anders Eriksson blir bekymrad när han ser hur det ackumulerade underskottet stiger de närmaste åren, år 2012 kan det bli drygt 69 miljoner. Klumpsumman och skattegottgörelsen minskar och regeringen kan tömma utjämningsfonden på 46 miljoner de närmaste tre åren.
Eriksson tycker att näringspolitiken är passiv, med minskat stöd till näringslivets främjande, och inga konkreta åtgärder för att motverka ungdomsarbetslösheten.
Men han ser några ljuspunkter, till exempel förslaget att minska på löneutgifterna så att det motsvarar två veckolöner för alla anställda, inklusive lagting och regering.
– Det visar en liten vilja att göra någonting. Så jag sätter plus under det, trots att det är för litet och för vagt.
Privatisering av väghållning och sjötrafik har hans fulla stöd, och han känner igen skrivningar om att landskapet skall satsa på mål som ger konkreta resultat.
– Vi motionerade redan 2003 eller 2004 om att gå igenom avdelning för avdelning och bestämma vad som är kärnverksamheten.

Obundna möts i dag
De obundnas lagtingsgrupp möts i dag för att analysera budgetförslaget. Lagtingsledamoten Mika Nordbergs spontana kommentar är att partiet är skeptiskt till sparåtgärder som kan leda till att landskapsanställda permitteras i två veckor.
Nordberg säger också att det är olyckligt om det allmänna avdraget försvinner.
– Det minskar köpkraften hos befolkningen och får konsekvenser för hela samhället.
Och han tycker att landskapet borde ha privatiserat Skarven.
– Man hade ju god tid på sig, men det utnyttjade man inte medan tid var.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax