DELA

Så suger man upp en slemmig botten

Sommarålänningen Sten-Anders Fellman har satt ihop ett eget muddringsverk till försäljning.
– Väldigt många har visat sig vara intresserade. Behovet är stort i dessa övergödda tider, säger han till Nya Åland.
Många lider av att deras stränder är igenvuxna av vass och att bottnarna är fulla av dy och gyttja. Att muddra med en grävskopa kan vara både dyrt och svårt; ibland går det inte att komma åt stranden utan att göra alltför stor skada på naturen.
Sten-Anders Fellmans lösning på problemet är en nyligen framtagen muddringsutrustning, som består av en flotte och en sugpump.
– Jag surfade runt på nätet och hittade till slut en pump som jag såg att skulle fungera. Det är egentligen en urinpump, som bönder använder för att tömma sina gödseltankar med. Till att suga upp löst sediment från bottnarna fungerar den utmärkt, men den är då främst avsedd för organsikt material. Den har en skärfunktion som gör att vassrötter och annan vegetation sönderdelas och pumpas bort tillsammans med dyn, berättar Fellman.

Flera funktioner
Utöver denna funktion kan pumpen även användas till att släcka bränder med.
– Eftersom pumpen lätt transporteras med bil eller båt kan man med fördel använda den som brandsläckare vid eldsvådor. Den sprutar 1.000 liter vatten per minut och är alltså väldigt effektiv som sådan, säger Fellman.
Innan man börjar muddra måste man ta reda på om det krävs ett tillstånd. På Åland får man muddra upp till 50 kubikmeter utan anmälan och tillståndsprövning. Detta förutsatt att man deponerar slammet på en nivå som ligger över det högsta högvattnet.
– Den dy som man tar upp passar perfekt som gödsel i trädgårdslandet, säger Fellman och fortsätter:
– Flotten är dessutom rolig att använda som badflotte.

Dela
Utrustningen har testats flera gånger under sommaren och den fungerar bra. Många har visat sig intresserade av att köpa.
– Man kan ju gå ihop några stycken och dela, eller så kan man köpa utrustningen och hyra ut den då man inte själv använder den.
Är man intresserade av att köpa ett privat muddringsverk så får man kontakta Fellman. Han tillbringar vinterhalvåret i Sverige och säljer sin konstruktion där.
– Jag har inget näringstillstånd på Åland. Jag kommer eventuellt att söka ett sådant till nästa år. I dessa övergödda tider finns ett stort behov av muddringsutrustning. För många blir badplatser eller båthus oanvändbara på grund av dy och vass, säger Fellman.

LINNEA TILLEMA